Obowiązkowa licencja na pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

6 kwietnia 2022

biznes, ciekawostki, majątek, MSP

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od 21 maja 2022 roku przewoźnicy wykonujący transport drogowy z wykorzystaniem pojazdów lub zespołów pojazdów, których DMC przekracza 2,5t, ale nie przekracza 3,5t muszą posiadać licencję transportową. Aby otrzymać taki dokument, należy m.in. wykazać na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub upoważnioną osobę, że przewoźnik dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi do prowadzenia działalności. Sprawę zabezpieczenia finansowego załatwia polisa OC zawodowego pod licencję. Polisa ubezpieczeniowa wystawiana jest na okres 12 miesięcy i potwierdza, że przedsiębiorca pokryje ewentualne roszczenia finansowe, które powstały w związku z wykonywaniem zawodu przewoźnika.

Wymagana suma gwarancyjna dla pojazdu do 3,5t zgodnie z przepisami wynosi:

  • 1800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd,
  • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

W praktyce oznacza to, że np. przewoźnik posiadający 5 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t powinien posiadać polisę z sumą ubezpieczenia 5400 EUR (1800 EUR+ 3600 EUR).

OC zawodowe pod licencję, OC przewoźnika, cargo czy inne ubezpieczenia dla branży transportowej są oczywiście dostępne w ofercie SPECTRUM. Za naszym pośrednictwem ubezpieczysz również pojazd, który wykonuje transport w zakresie m.in. OC, autocasco czy assistance, a także siebie i swoich pracowników, korzystając z oferty grupowego ubezpieczenia na życie. Porozmawiaj z ekspertem, który porówna oferty wszystkich wiodących towarzystw i pomoże Ci dopasować najlepszy wariant polisy. Odwiedź biuro lub zadzwoń – na mapie placówek znajdziesz Doradcę Klienta w swojej okolicy.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.