OC zawodowe dla ponad 250 profesji w Leadenhall

Leadenhall oferuje OC zawodowe dla ponad 250 specjalizacji, na których nie ciąży ustawowy obowiązek ubezpieczenia. Oferta skierowana jest do osób, które wykonują pracę w ramach dowolnej formy, np. umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy-zlecenia lub na podstawie kontraktów B2B. Z ubezpieczenia mogą skorzystać przedstawiciele wielu profesji przypisanych do 14 obszarów działalności, m. in. szeroko rozumianych usług marketingowych i PR, TLS, działalności wydawniczej, doradztwa biznesowego, HR i szkoleń, a także bezpieczeństwa oraz kontroli jakości.

Zakres ubezpieczenia zawodowego w Leadenhall
Sekcja I – obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu zawodowego świadczenia usług. Suma ubezpieczenia może wynosić od 150 tys. do 2 mln złotych na jedno i wszystkie zdarzenia. Obowiązuje podlimit w wysokości 50% sumy gwarancyjnej dla rozszerzeń (pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno-skarbowych i administracyjnych, naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy, naruszenie praw własności intelektualnej, roszczenia o oszczerstwo, pomówienie lub zniesławienie). Udział własny wynosi od 500 zł (zależnie do przychodów ubezpieczonego).

Sekcja II – pokrywa koszty postępowań i kar administracyjnych z tytułu naruszenia przepisów RODO oraz koszty incydentów informatycznych związanych z wyciekiem poufnych danych lub działaniem złośliwego oprogramowania. Suma ubezpieczenia wynosi 200 tys. złotych na jedno i wszystkie zdarzenia przy udziale własnym 2000 zł.

Przykłady ryzyk w zależności od wykonywanego zawodu

 • Ujawnienie lub opublikowanie informacji grożących naruszeniem tajemnicy handlowej lub poufnych danych – specjalista ds. marketingu, specjalista ds. zarządzania, doradca/konsultant biznesowy, specjalista ds. prawnych i gospodarczych, project manager.
 • Tworzenie i publikowanie treści z naruszeniem praw autorskich lub ochrony źródła danych – specjalista ds. marketingu, dziennikarz, fotograf, wykładowca/nauczyciel, trener biznesowy.
 • Tworzenie i publikowanie treści naruszających prawo do ochrony wizerunku lub dobrego imienia – specjalista ds. marketingu, konsultant ds. PR, dziennikarz, fotograf, trener biznesowy.
 • Tworzenie i publikowanie treści grożących zablokowaniem lub usunięciem konta w social mediach – specjalista ds. marketingu, konsultant ds. marki, konsultant ds. PR.
 • Korzystanie z zewnętrznego oprogramowania z naruszeniem praw autorskich – zawody korzystające z programów i systemów komputerowych.
 • Wykorzystywanie danych (w tym przetwarzanie) skutkujące wyciekiem danych osobowych lub kradzieżą tożsamości – zawody przetwarzające dane osobowe w swojej działalności.
 • Projektowanie/doradztwo prowadzące do wadliwego wykonania usługi lub produktu, które spowoduje szkody w mieniu – projektant wnętrz, projektant kuchni, doradca ds. odnawialnych źródeł energii, konsultant ds. dostaw mediów, specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego.
 • Doradztwo i consulting prowadzące do naruszeń na gruncie przepisów ustawowych lub branżowych – specjalista ds. zgodności z przepisami prawnymi, compliance officer, specjalista ds. prawnych i gospodarczych, specjalista ds. AML, specjalista ds. BHP, project manager.
 • Doradztwo i consulting prowadzące do naruszeń na gruncie prawa ochrony danych osobowych – inspektor ochrony danych osobowych, specjalista ds. danych osobowych.
 • Korzystanie z zewnętrznych źródeł danych lub wzorców i patentów prawnie chronionych – projektant wnętrz, projektant mody, trener biznesowy, project manager.
 • Błędna wycena lub doradztwo w zakresie szacowania wartości majątkowych – rzeczoznawca samochodowy, likwidator szkód, biegły sądowy.

Jeśli wykonujesz jeden z powyższych zawodów i poszukujesz odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, skorzystaj z pomocy eksperta, który odpowie na wszystkie Twoje pytania. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.