Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – ile wynosi i jak je uzyskać?

25 września 2023

ciekawostki, ubezpieczenia

Świadczenie za pobyt w szpitalu to jeden z elementów polisy na życie. Niezależnie od tego, czy jest to ubezpieczenie grupowe, indywidualne czy też pracownicze, po spełnieniu warunków określonych w umowie (np. powód pobytu, minimalny czas hospitalizacji) możemy otrzymać wypłatę od ubezpieczyciela.

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – jakie warunki trzeba spełnić?
Z punktu widzenia ubezpieczyciela rozróżniamy pobyt w szpitalu wskutek choroby i z powodu nieszczęśliwego wypadku (NW). Aby nastąpiła wypłata świadczenia, ubezpieczony powinien przebywać w szpitalu przez co najmniej taką ilość dni, jaka jest wskazana w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wypłata świadczenie może nastąpić już w przypadku 1 dnia hospitalizacji (najczęściej w przypadku NW), ale może to być również minimum kilka dni, w zależności od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego oraz postanowień umowy. Warto pamiętać, że zazwyczaj warunkiem otrzymania świadczenia za pobyt w szpitalu jest upłynięcie karencji – najczęściej są to 3 miesiące od zawarcia umowy ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że za hospitalizację w pierwszym kwartale od zawarcia polisy nie otrzymamy odszkodowania. Karencja zazwyczaj obowiązuje tylko przy zawieraniu nowego ubezpieczenia. Jeżeli przedłużymy posiadaną już polisę na kolejny rok, karencja nie będzie wówczas obowiązywać, a ochrona będzie kompletna przez cały okres ubezpieczenia.

Ile wynosi odszkodowanie za pobyt w szpitalu?
Świadczenie obliczane jest na podstawie dziennej stawki wskazanej w umowie ubezpieczeniowej oraz liczby dni spędzonych w szpitalu. Stawki są zróżnicowane – zaczynają się od kilkudziesięciu złotych (przy polisie grupowej) i mogą sięgać nawet kilkaset (w polisach indywidualnych) za jeden dzień pobytu.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za pobyt w szpitalu?
Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia za pobyt w szpitalu w sytuacjach wskazanych w OWU – zazwyczaj są to standardowe wyłączenia, m. in.:

  • skutki obrażeń doznanych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa z winy umyślnej stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • skutki umyślnego samookaleczenia lub usiłowania popełnienia samobójstwa,
  • skutki działań wojennych, zamieszek, powstań lub przewrotów wojskowych bądź czynnego udziału w aktach przemocy lub terroryzmu,
  • skutki wypadku lotniczego, jeżeli ubezpieczony był pasażerem samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych,
  • skutki katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne bądź napromieniowanie,
  • skutki spowodowane spożywaniem alkoholu.

Jeśli chcesz sprawdzić, jakie jeszcze świadczenia oprócz pobytu w szpitalu mogą przysługiwać Ci z polisy na życie? Odwiedź nas w biurze lub zadzwoń, aby z pomocą eksperta wybrać najlepszą ofertę. Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.