Podsumowujemy wiosenną edycję Akademii Prawa w SPECTRUM!

Rozpoczęty w kwietniu cykl szkoleniowy Akademia Prawa dobiegł końca. W miniony piątek odbyło się ostatnie spotkanie z wiosennej edycji, zaś uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające nabytą wiedzę.

W ramach wiosennej edycji Akademii Prawa odbyła się seria interaktywnych webinarów. Spotkania poprowadziła Marta Kudlik – radca prawny z obszarem specjalizacji w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz gospodarczego. Tematy poruszane podczas poszczególnych części cyklu to m.in.:

  • Podmioty prawne i ich reprezentacja – w tej części szkolenia poruszone zostały zagadnienia związane z rodzajami i funkcjonowaniem podmiotów w obrocie gospodarczym, zasadami składania oświadczeń woli oraz tymi elementami w ramach zawierania kontraktów, które mają wpływ na ważność zawieranych umów.
  • Podmioty funkcjonujące w obszarze pośrednictwa ubezpieczeniowego, podobieństwa i różnice pomiędzy nimi, ich obowiązki oraz odpowiedzialność, a także wymagania regulacyjne.
  • Zagadnienia dotyczące umowy ubezpieczenia – trzecia część szkolenia została poświęcona ogólnym regulacjom dotyczącym umowy ubezpieczenia umiejscowionym w Kodeksie cywilnym. Celem szkolenia było stworzenie podbudowy prawnej do wiedzy już posiadanej przez uczestników w zakresie zawierania umów ubezpieczeń oraz wzajemnych obowiązków stron z uwzględnieniem w szczególności ubezpieczeń dobrowolnych.
  • Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców, regulacje i ubezpieczenia – kolejny moduł Akademii Prawa odnosił się do głównych zagadnień związanych z istotnymi elementami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców oraz zakresu i granic możliwości przeniesienia tej odpowiedzialności na ubezpieczyciela w ramach zawieranej umowy. Poruszone zostały również kwestie dotyczące specyfiki odpowiedzialności cywilnej zawodowej oraz obowiązki i możliwości ubezpieczenia.
  • Zagadnienia związane z ubezpieczeniami na życie i NNW – piąta część szkolenia została poświęcona zagadnieniom z zakresu ubezpieczeń na życie i osobowych, na podbudowie przepisów Kodeksu cywilnego, z odniesieniem do zastosowania tych reguł wyrażonych przez treści poszczególnych warunków ubezpieczenia.
  • Orzecznictwo sądów w sprawach związanych z ubezpieczeniami – szósta część Akademii Prawa została poświęcona przeglądowi wybranych orzeczeń sądów w zakresie m.in. reguł interpretacyjnych dotyczących ogólnych warunków ubezpieczenia, jasności zapisów czy też obowiązku zapoznania się z ich treścią przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W trakcie spotkania poruszono również kwestię możliwego kierunku zmian w zakresie interpretacji pojęcia ruchu dla pojazdów mechanicznych i konsekwencji tego stanu w świetle orzecznictwa TSUE, a także poglądów Sądu Najwyższego.

Spotkania online cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony uczestników. Nagrania webinarów może obejrzeć również każdy Partner SPECTRUM, ponieważ utworzone z nich moduły szkoleniowe Akademii Prawa są dostępne w naszym systemie All in #1 SADUS o każdej porze.

Niewątpliwie Akademia Prawa wiele wniosła do życia naszej multiagencji. To nie tylko wiedza, ale też okazja do spotkania i rozmowy na tematy, które na różny sposób dotyczą nas wszystkich!

Na koniec wiosennej edycji Akademii Prawa składamy serdeczne podziękowania radcy prawnemu i autorce szkolenia Marcie Kudlik. Na szczególne uznanie zasługuje doskonałe przygotowanie, wysoka wartość merytoryczna spotkań oraz dyspozycyjność dla Partnerów, którzy mogli zadawać pytania i konsultować rozmaite kwestie związane z tematyką szkolenia również poza sesjami online.

Gratulujemy również uczestnikom szkolenia i wszystkim Partnerom, którzy ukończyli cykl na platformie SADUS. Oby następne serie Akademii Prawa były równie pożyteczne, owocne i udane!


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.