Polacy wydali na ubezpieczenia 72,4 mld – raport PIU za 2022 rok

4 lipca 2023

ciekawostki, ubezpieczenia

Raport Ubezpieczenia w liczbach to zbiór najciekawszych statystyk zgromadzonych przez PIU i KNF w związku ze sprzedażą polis oraz likwidacją szkód. Sprawdź, ile Polacy wydali na ubezpieczenia i które z nich cieszyły się największą popularnością w 2022 roku.

Jakie ubezpieczenia kupujemy najczęściej?
W 2002 roku suma wszystkich opłaconych składek ubezpieczeniowych wyniosła 72,4 mld złotych, z czego aż 21,5 mld Polacy wydali na polisy na życie. Podobnie jak w poprzednich latach, zainteresowaniem cieszą się prywatne ubezpieczenia zdrowotne, z których skorzystało ponad 4,2 mln osób. Rola ubezpieczeń ochronnych (na zdrowie i życie) znacznie wzrosła w czasie pandemii koronawirusa i do dziś ma duże znaczenie dla osób, które cenią szybki dostęp do opieki medycznej i wysoką jakość świadczeń zdrowotnych. Więcej na ten temat możesz przeczytać np. w tym artykule.

Polacy coraz bardziej interesują się ubezpieczeniami osobowymi i majątkowymi – w 2022 roku zawarto aż 60,8 mln polis oferujących tego rodzaju ochronę. Do najczęściej kupowanych należą też ubezpieczenia samochodowe. W 2022 zawarto ponad 27,3 mln obowiązkowych polis OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych i powyżej 8,5 mln umów autocasco.

Blisko 44,4 mld w odszkodowaniach i świadczeniach
Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń informuje, że w ostatnim roku odszkodowania i świadczenia wypłacone przez ubezpieczycieli wyniosły blisko 44,4 mld złotych – jest to o ok. 1 mld więcej niż w 2021 roku. Wzrost wypłat wynika przede wszystkim z wyższych kosztów związanych z likwidacją szkody – wpływa na to drożenie towarów i usług, np. medycznych czy naprawczych.

Większą część szkód (ponad 60%) stanowią zdarzenia komunikacyjne, a więc likwidowane w ramach polisy OC albo AC. W obu przypadkach ich ilość w 2022 roku jest mniejsza niż w 2021. Według statystyk PIU, w ostatnim roku doszło do 1 044 546 szkód z OC i blisko 850 tys. szkód z AC, zaś we wcześniejszym okresie szkód było o ok. 23 tys. więcej – zarówno z OC, jak i AC. Mimo że zmalała ilość zdarzeń komunikacyjnych, wzrósł koszt likwidacji szkód. W 2022 roku szkoda z OC kosztowała średnio 9,2 tys., zaś z AC ok. 7,5 tys. złotych, natomiast w poprzedzającym roku kwoty te plasowały się na poziomie 8,5 tys. i 7,2 tys. złotych.

Przezorny dobrze ubezpieczony
Każdy ma indywidualne potrzeby ubezpieczeniowe, a działające w Polsce towarzystwa oferują szeroki przekrój rozwiązań, które można dopasować do swoich oczekiwań. Dobre ubezpieczenie to nie tylko kwestia atrakcyjnej ceny, ale też odpowiedniego zakresu i warunków. Jeżeli chcemy mieć dobre rozeznanie w ofertach, porównać dostępne opcje i wybrać tę najlepszą, to warto skorzystać z pomocy eksperta. Dom Ubezpieczeniowy Spectrum oferuje wszystkie rodzaje ubezpieczeń od ponad 30 towarzystw. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.