Poznaj ubezpieczenie na życie – Super Grupa

Bezpieczeństwo stanowi jedną z najważniejszych wartości w życiu. W celu zapewnienia poczucia spokoju i bezpieczeństwa własnego oraz swoich bliskich powstały ubezpieczenia na życie. Dzięki nim, w przypadku niespodziewanego zdarzenia (np. nagłego wypadku), poszkodowany otrzymuje finansową rekompensatę.

Super Grupa to ubezpieczenie mające na celu ochronę życia i zdrowia oraz zabezpieczenie przyszłości finansowej osób ubezpieczonych w ramach grupy otwartej. Skierowana jest dla każdego, a w szczególności dla prywatnych przedsiębiorców oraz ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy makro), a także osób wykonujących wolne zawody (lekarzy, adwokatów, architektów, artystów) i rolników indywidualnych.

Super Grupa pozwala ubezpieczyć także osoby coraz częściej zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, a nawet osoby bezrobotne lub też inne zainteresowane ubezpieczeniem osoby indywidualne, które utworzą grupy otwarte nieformalne. Wszystkie te osoby otrzymują ubezpieczenie indywidualne z zakresem ubezpieczenia grupowego.

Dla Klientów Domu Ubezpieczeniowego Spectrum ubezpieczenie Super Grupa dostępne jest w promocyjnym, unikalnym wariancie ze składką 57 zł.

Najważniejsze atuty ubezpieczenia Super Grupa:

  • Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej;
  • Możliwość objęcia ochrona także członów rodziny: małżonka/konkubenta, rodziców, dziecka;
  • Świadczenie apteczne oddzielnie dla ubezpieczonego i małżonka;
  • Pakiet usług Assistance – wizyta lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, dostarczenie i pokrycie kosztów leków, transport medyczny, pomoc domowa;
  • Umowa dodatkowa – rehabilitacja ubezpieczonego, leczenie poszpitalne, leczenie specjalistyczne (chemioterapia, radioterapia, dializoterapia);
  • Ponad 540 jednostek operacyjnych w przypadku wystapienia operacji chirurgicznej;
  • Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny w kraju i zagranicą;
  • Poczucie bezpieczeństwa na przyszłość dla Ubezpieczonego oraz jego bliskich .

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do oddziałów Domu Ubezpieczeniowego Spectrum.

 


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.