Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest PPK?

30 listopada 2018

ciekawostki

20 listopada bieżącego roku Prezydent Rzeczpospolitej Polski podpisał ustawę o Pracowniczych Planach kapitałowych (PPK), która wprowadza duże zmiany w obowiązującym systemie emerytalnym. PPK to program umożliwiający pracownikowi oszczędzanie na swoją emeryturę co ma wpłynąć na bezpieczeństwo finansowe Polaków.http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2811

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Pracownikowi będącemu w programie, według jego deklaracji zostanie potrącona część wynagrodzenia, może ona wynieść od 2 do 4% jego miesięcznej pensji. Dodatkowo, pracodawca będzie zobowiązany dopłacić do podstawy wpłaconej przez pracownika od 1,5 do 4% jego miesięcznego wynagrodzenia. W efekcie maksymalna wpłata na konto PPK dla jednej osoby może wynieść do 8% jego comiesięcznych dochodów. Swoją „cegiełkę” do PPK dołoży też budżet państwa poprzez wpłatę powitalną w wysokości 250zł oraz 240zł dopłaty rocznej. Zebrane środki będą  inwestowane w fundusze, jak w przypadku znanych wszystkim lokat bankowych.http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2811

Ustawa będzie obowiązywała od 1 stycznia 201 roku, jednak pierwsze zmiany zostaną wprowadzone po 6 miesiącach od jej publikacji. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie, a pracownicy poszczególnych podmiotów gospodarczych będą obejmowani programem zgodnie z założeniami:

  • od 1 lipca 2019 roku pracownicy podmiotów zatrudniających min. 250 osób;
  • od 1 stycznia 2020 roku pracownicy przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 pracowników;
  • od 1  lipca 2020r. pracownicy  podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;
  • od 1 stycznia 2021 roku pozostałe podmioty oraz osoby zatrudnione w sektorze finansów publicznych.

Każdy pracujący Polak pomiędzy 19 a 55 rokiem życia zostanie zapisany do programu automatycznie, jednak w każdej chwili można zrezygnować, gdyż uczestnictwo w nim nie jest obowiązkowe. Co w sytuacji kiedy nie chcemy korzystać z PPK, ale mimo wszystko chcielibyśmy skorzystać z jakiejś formy oszczędzania na przyszłość? Alternatywą są rachunki IKE i IKZE. Ich niewątpliwą zaletą jest zwolnienie z podatku Belki, co odróżnia je od PPK. Dodatkowo w przypadku rachunku IKZE możemy liczyć na ulgę w podatku dochodowym, gdyż wpłaty na IKZE można odliczyć od przychodów. Na rynku jest wiele dostępnych rozwiązań oferujących rachunki IKE czy IKZE. Można je połączyć na przykład z kontem bankowym czy polisą na życie i dzięki temu korzystać z dwóch usług jednocześnie.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.