Z dokumentami czy bez…?

26 listopada 2018

ciekawostki

Z początkiem października bieżącego roku weszła długo wyczekiwana przez wszystkich zmotoryzowanych zmiana. Możemy poruszać się pojazdem bez potwierdzenia zawarcia polisy OC oraz bez dowodu rejestracyjnego. Wszystkie uprawnione służby (np. policja, inspekcja transportu drogowego) podczas kontroli mogą sprawdzić dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK).

Dlaczego więc mimo wszystko warto nadal poruszać się z certyfikatem polisy OC?

W przypadku kolizji częstą formą rozwiązania sprawy polubownie jest spisanie tzw. oświadczenia sprawcy wypadku. Prawidłowo sporządzony dokument jest podstawą do wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Podstawową informacją jaką powinno zawierać oświadczenie, obok danych pojazdu oraz osób biorących udział w kolizji jest numer polisy. Nie mając potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC musimy szukać innych rozwiązań.

Jedną z możliwości sprawdzenia numeru polisy sprawcy, po numerze rejestracyjnym lub numerze VIN jest ogólnodostępna strona www.ufg.pl .Jest to rozwiązanie najlepsze i najszybsze, jeśli tylko mamy dostęp do Internetu. Należy jednak pamiętać, że zakład ubezpieczeń ma 14 dni od daty wystawienia polisy na przesłanie informacji do bazy UFG. Jeśli szkoda będzie miała miejsce kilka dni po wystawieniu nowej polisy, może okazać się , że nie będzie jeszcze widoczna w systemie CEPIK. W takim przypadku pozostaje nam już tylko druga opcja czyli zawiadomienie policji. Niestety, to drugie rozwiązanie najczęściej kończy się ukaraniem sprawcy kolizji mandatem karnym i otrzymaniem punktów karnych.

Posiadanie ze sobą dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia polisy OC niewątpliwie zaoszczędzi nasz czas w przypadku kontroli czy kolizji drogowej. Dodatkowo, posiadanie dokumentów pozwoli uniknąć również finansowych konsekwencji wynikających z otrzymania mandatu karnego w przypadku polubownego rozstrzygnięcia zdarzenia.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.