Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika pod licencję

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego, związane jest z obowiązkiem spełnienia przez przewoźnika wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Produkt kierowany jest do klientów, którzy posiadają ważną licencję/zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego osób lub rzeczy (zgodnie z wymaganiami ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371) oraz innymi przepisami prawa) lub dopiero wnoszą o wydanie tejże licencji/pozwolenia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres 12 miesięcy i działa w odniesieniu do zobowiązań lub roszczeń finansowych, które są skierowane wobec ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem przez niego zawodu przewoźnika drogowego, wskutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.

Wymagana suma gwarancyjna ustalana jest zgodnie z wymogami art. 7 ust. 1 rozporządzenia i wynosi ona odpowiednio:

  • dla jednego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów 9 000 EURO,
  • dla każdego dodatkowego pojazdu silnikowego lub zestawu pojazdów 5 000 EURO.

Równowartość w polskiej walucie kwot wymienionych powyżej, określana jest według kursu z pierwszego dnia roboczego października opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obowiązującego od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Po więcej szczegółów zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znajdujących się na terenie całego kraju.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.