Ubezpieczenie podróży służbowej „Open Business Travel” w Allianz – na co zwrócić uwagę?

Twoja firma realizuje zlecenia i kontrakty za granicą? Wysyłasz pracowników na kilkudniowe delegacje lub dłuższe wyjazdy? Na pewno wiesz, że jeśli Twój pracownik zachoruje podczas służbowej podróży zagranicznej, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 ma prawo domagać się zwrotu niezbędnych kosztów poniesionych z tytułu leczenia, zaś w przypadku zgonu – to na właścicielu firmy spoczywają koszy transportu zwłok do kraju. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie gwarantuje pokrycia kosztów w przypadku konieczności transportu pacjenta lub zwłok. Posiadając EKUZ, pracownik może korzystać tylko z publicznej opieki medycznej i – co bardzo istotne – za niektóre świadczenia medyczne w zależności od kraju musi zapłacić (np. w Niemczech 10 euro za dzień pobytu w szpitalu, zaś w Hiszpanii – pełna odpłatność za leczenie stomatologiczne).

Aby zabezpieczyć budżet przed niespodziewanymi wydatkami, które często opiewają na wysokie sumy, a także zapewnić należytą ochronę pracownikom, warto skorzystać z polisy Open Buisness Travel w Allianz. To szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla firm budowlanych realizujących kontrakty za granicą, przewoźników działających w transporcie międzynarodowym, a także przedsiębiorstw, które zatrudniają obcokrajowców lub wykonują zlecenia poza granicami naszego kraju.

Ubezpieczenie podróży służbowej – zakres ochrony
Oferowany przez Allianz Open Business Travel to ubezpieczenie na podróż służbową, które gwarantuje pokrycie kosztów leczenia i assistance. Polisę można rozszerzyć o dodatkowe opcje, takie jak NNW, OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie bagażu. Zakres ochrony prezentuje się następująco:

Wariant podstawowy – ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance (suma do 1,5 mln zł), a w nim m.in.:

  • zaostrzenie dolegliwości wynikających z chorób przewlekłych,
  • hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne (bez udziału własnego),
  • transport medyczny do kraju zamieszkania (bez limitu),
  • transport zwłok,
  • bezpłatne przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin,
  • zakwaterowanie na czas rekonwalescencji,
  • zastępstwo w podróży służbowej.

Opcje dodatkowe:

  • NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) – wypłata świadczenia w razie urazu ciała lub śmierci ubezpieczonego,
  • OC w życiu prywatnym – pokrycie szkód (osobowych i rzeczowych) wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom trzecim w trakcie podróży służbowej w związku z wykonywaniem czynności związanych z życiem prywatnym,
  • ubezpieczenie bagażu – wypłata odszkodowania w razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, a także zwrot udokumentowanych kosztów zakupu przedmiotów pierwszej potrzeby w razie opóźnienia w dostarczeniu bagażu przez przewoźnika.

Ubezpieczenie na podróż służbową – wybierz wariant
Ubezpieczenie podróży służbowej można zakupić w dwóch wariantach w zależności od potrzeb firmy, uwzględniając częstotliwość wyjazdów oraz sposób wybierania delegacji.

Polisa imienna to rozwiązanie, w którym pracodawca podaje maksymalną długość jednorazowego pobytu za granicą pracowników (7, 30, 60 dni itd.) oraz dane osób ubezpieczonych. Gdyby w trakcie trwania ubezpieczenia liczba zatrudnionych zmniejszyła się, przedsiębiorca otrzyma zwrot niewykorzystanej składki.

Polisa na podstawie liczby osobodni to bardziej elastyczny wariant. Ubezpieczający wskazuje ilość tzw. osobodni, czyli ilość dni, jaką średnio pracownicy firmy przebywają za granicą w trakcie okresu ubezpieczenia pomnożoną przez ilość osób zatrudnionych. Np. w firmie transportowej pracuje 50 kierowców, a każdy z nich w miesiącu jest poza granicami 14 dni, co daje 168 dni rocznie. W tym przypadku liczba osobodni wynosi 8400. Polisa jest bezimienna, zaś pracodawca ma obowiązek jedynie przesyłać wykaz wyjazdów pracowników. Gdyby faktyczna ilość osobodni różniła od zadeklarowanej, na koniec okresu ubezpieczenia nastąpi rozliczenie.

Po więcej szczegółów zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znajdujących się na terenie całego kraju.

Źródło:

 


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.