Ubezpieczenie zwierząt domowych w ramach polisy mieszkaniowej

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to nie tylko zabezpieczenie naszej nieruchomości oraz wyposażenia od zdarzeń losowych takich jak np. pożar, zalanie, wiatr, przepięcia czy też stłuczenie stałych elementów. Poza popularnymi rozszerzeniami, takimi jak np. assistance domowy, coraz częściej sięgamy również po ubezpieczenie zwierząt domowych. Polisę mieszkaniową, która może objąć psa lub kota, w swojej ofercie mają m. in. Generali, PZU czy UNIQA. W tym artykule porównujemy zakresy i wyjaśniamy, jak działa tego typu ochrona.

Ubezpieczenie zwierząt domowych w Generali
Rozszerzenie polisy mieszkaniowej o zwierzęta domowe jest dostępne tylko w wariancie w All Risk. W granicach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych nieprzekraczającej 5000 złotych Generali może pokryć koszty leczenia psa lub kota, który ucierpiał w wyniku np. pogryzienia przez inne zwierzę lub wpadnięcia pod samochód. Dodatkowo ubezpieczyciel może wypłacić 500 zł w razie śmierci zwierzęcia bez udokumentowanego rodowodu. Nieszczęśliwy wypadek psa lub kota to według definicji ubezpieczyciela:

 • nagły i nieprzewidziany wypadek komunikacyjny (rozumiany jako nagłe zdarzenie w ruchu drogowym) z udziałem psa lub kota,
 • pogryzienie psa lub kota przez inne zwierzę,
 • otrucie, w wyniku którego zwierzę doznało obrażeń lub padło (dotyczy zdarzeń powiązanych z kradzieżą i włamaniem w miejscu ubezpieczenia).

Ubezpieczenie zwierząt domowych w PZU
W PZU maksymalna suma ubezpieczenia w tej kategorii również wynosi nie więcej niż 5000 zł. Ubezpieczyciel odpowiada za nieszczęśliwy wypadek psa lub kota, który wystąpił w Polsce w wyniku:

 • zderzenia z pojazdem w ruchu,
 • upadku z wysokości,
 • pogryzienia przez inne zwierzę,
 • otrucie przez osoby trzecie.

PZU może wypłacić odszkodowanie za śmierć psa lub kota i zwrócić poniesione w Polsce koszty leczenia lub uśpienia, jeżeli weterynarz stwierdzi, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo śmierci lub potrzeba ukrócenia cierpienia zwierzęcia.

Ubezpieczenie zwierząt domowych w UNIQA
Oferowane przez UNIQA ubezpieczenie zwierząt domowych cechuje się sporą elastycznością i szerokim zakresem. Może objąć maksymalnie trójką pupili, a suma ubezpieczenia przypadająca na każdego zwierzaka może wynieść 2000, 5000 lub 8000 zł. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie psa lub kota. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • pokrycie kosztów leczenia uszkodzeń ciała ubezpieczonego psa lub kota, które powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • pokrycie kosztów uśpienia i pochówku ubezpieczonego psa lub kota w razie śmierci będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku;
 • pokrycie kosztów poszukiwania ubezpieczonego psa lub kota, jeśli zwierzę zaginęło,
 • pokrycie kosztów nabycia nowego psa lub kota w przypadku, gdy ubezpieczone zwierzę zostało skradzione lub poniosło śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniach dla zwierząt domowych w ramach polisy mieszkaniowej? W Domu Ubezpieczeniowym Spectrum uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania i skuteczną pomoc w wyborze najlepszej oferty. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.