W jaki sposób zabezpieczyć się od powodzi i innych klęsk żywiołowych?

Zmiany klimatyczne, których efektem jest globalne ocieplenia dotyczą również strefy geograficznej, w której znajduje się Polska. Skutkiem tych zmian są pojawiające się częściej niż przed laty żywioły. Po dużych zimowych mrozach następują silne odwilże, których efektem są powodzie, zaś skutkiem letnich upałów są susze i gwałtowne burze.

Powodzie należą do katastrof naturalnych powodujących największe szkody w majątku indywidualnym jak i publicznym. Huragany, trzęsienia ziemi i susze są pod tym względem mniej dotkliwe.

Szkody i straty powodziowe można podzielić na:

  • Bezpośrednie – zniszczeniu ulegają drogi, mieszkania, mosty, fabryki, sklepy, biblioteki, oczyszczalnie, szkoły, wyposażenie mieszkań.
  • Pośrednie – w wyniku których następuje ograniczenie produkcji, mniejsze plony, problemy komunikacyjne, spadek zarobków, bankructwo firm, zanieczyszczenie wody, bezrobocie.

Do największych zagrożeń na które narażona jest Polska należą między innymi: huraganowe prędkości wiatru, lokalne dynamiczne wiatry, a także trąby powietrzne. Działania silnego wiatru to przede wszystkim zniszczenia fizyczne zabudowy i lasów oraz przerwy w komunikacji. Według statystyk z roku na rok w Polsce zwiększa się ryzyko występowanie silnych wiatrów, a także silnych wirów powietrza towarzyszących burzom, których prędkości stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt, mienia i środowiska.

Inna naturalna cechą klimatu w Polsce jest susza. Występowanie tego zjawiska w okresie wegetacji – wiosną, może spowodować duże straty w rolnictwie, a wysuszenie ściółki leśnej zwiększa groźbę pożaru. Pożary lasów powodują olbrzymie straty materialne i katastrofy ekologiczne.

Odkąd w Polsce nasiliło się występowanie szkód, będących następstwem żywiołów, problematyka ubezpieczeń katastroficznych stała się bardzo ważna. Towarzystwa Ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw potrzebom i zabezpieczają majątek obywateli oferując szeroki zakres ubezpieczeń, na wypadek klęsk żywiołowych. Ze względu na to, że jest to ubezpieczenie dobrowolne, niestety nie wszyscy się na nie decydują. Ubezpieczenie od klęsk żywiołowych zapewnia ochronę min: od skutków powodzi, gradu, zejścia lawiny śnieżnej, od osuwania i zapadnięcia gruntu, pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji.

Ubezpieczeniem majątkowym od skutków żywiołów dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Produktem ubezpieczeniowym dla osób fizycznych jest ubezpieczenie mieszkań (ruchomości domowych) oraz budynków i lokali mieszkalnych (nieruchomości). Oprócz tego ryzyka żywiołów zawiera szereg innych ubezpieczeń np.: autocasco, ubezpieczenie domków letniskowych, sprzętu elektronicznego, bagażu podróżnego, maszyn i innych urządzeń oraz jachtów śródlądowych.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do oddziałów Domu Ubezpieczeniowego Spectrum.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.