Warta – ubezpieczenia na życie w czasie pandemii. Poznaj odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania

Czy Warta ponosi odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w trakcie ogłoszonej epidemii lub pandemii?

TAK, warunki ubezpieczeń oferowanych przez Wartę nie przewidują wyłączenia odpowiedzialności w trakcie ogłoszonej epidemii lub pandemii. Wyjątkiem są usługi assistance, które w przypadku ogłoszenia epidemii lub pandemii, nie będą realizowane (zgodnie z warunkami ubezpieczenia).

Czy ubezpieczony otrzyma świadczenie z ubezpieczenia w przypadku pobytu w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem?

TAK, gdy ubezpieczony trafi do szpitala z objawami i będzie diagnozowany w kierunku obecności wirusa, Warta wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki wskazane w umowie, na przykład:

  • pobyt trwał przez okres podlegający ochronie (np. minimum 4 dni),
  • nie obowiązuje okres karencji (np. 90 dni od początku okresu odpowiedzialności),
  • szpital, w którym przebywał ubezpieczony, znajduje się na terenie państwa, które jest wskazane w warunkach umowy (państwa Unii Europejskiej oraz wybrane kraje spoza Unii np. Wielka Brytania, Szwajcaria, Australia, USA).

Czy w przypadku choroby związanej z zakażeniem koronawirusem (COVID-19) ubezpieczony otrzyma świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania?

NIE, świadczenie przysługuje tylko w przypadku poważnego zachorowania, wskazanego w katalogu poważnych zachorowań, stanowiącym załącznik do każdej umowy ubezpieczenia, obejmującej swym zakresem ryzyko poważnego zachorowania ubezpieczonego. Katalog poważnych zachorowań Warty, podobnie jak innych ubezpieczycieli na rynku, nie obejmuje choroby związanej z zakażeniem koronawirusem (COVID-19).

Czy w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek choroby związanej z zakażeniem koronawirusem (COVID-19) osoby uprawnione otrzymają świadczenie?

TAK, warunki ubezpieczenia Warty nie przewidują braku odpowiedzialności w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek choroby związanej z zakażeniem koronawirusem (COVID-19). Świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki wskazane w umowie.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.