Wszystko co musisz wiedzieć o wypowiedzeniu OC Rolnika

5 stycznia 2021

ciekawostki, majątek, rolne, WARTA

Obowiązkowe ubezpieczenie OC Rolnika jest umową, którą rolnik zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym na okres 12 miesięcy. Zgodnie z obowiązującym prawem umowa ta automatycznie przedłuża się na kolejny rok, a do tego żeby z niej zrezygnować, konieczne jest złożenie wypowiedzenia.

Kiedy właściciel gospodarstwa ma obowiązek złożyć wypowiedzenia OC rolnika?

Prawo wypowiedzenia zawartej umowy ubezpieczenia przysługuje rolnikowi w kilku sytuacjach, do których możemy zaliczyć:

  • zakup gospodarstwa rolnego – jeżeli jesteś nowym właścicielem gospodarstwa, możesz w każdej chwili zrezygnować z polisy zakupionej przez zbywcę;

  • odstąpienie od umowy zawartej na odległość, tj. np. za pośrednictwem telefonu, czy internetu – jeśli polisa została zawarta zdalnie, możesz bez podania przyczyny odstąpić od niej w ciągu 30 dni;

  • wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy w związku z tzw. podwójnym ubezpieczeniem – jeżeli Twoja zeszłoroczna polisa przedłużyła się automatycznie, ale mimo to wykupiłeś ubezpieczenie w innym zakładzie, masz prawo odstąpić od automatycznie przedłużonej polisy (wystarczy złożyć pisemne wypowiedzenie).

Kiedy właściciel gospodarstwa nie ma obowiązku złożenia wypowiedzenie OC rolnika?

  • z chwilą, kiedy użytki i grunty tracą charakter gospodarstwa rolnego dzieje się to najczęściej wtedy, kiedy rolnik sprzedaje część swoich użytków, a sam będzie w posiadaniu obszaru mniejszego niż 1 ha;

  • w sytuacji śmierci jedynego właściciela gospodarstwa w trakcie trwania umowy – jeśli gospodarstwo jest dziedziczone, to wszelkie prawa i obowiązki przechodzą na spadkobiercę. Wówczas polisa nie przedłuży się automatycznie, ale będzie obowiązywała do końca okresu na jaki została zawarta. Nowi właściciele gospodarstwa rolnego mogą jednak wypowiedzieć polisę OC i zawrzeć ją w innym towarzystwie;

  • z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

Wszelkie sytuacje, w których rolnik musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, są uregulowane przez polskie prawo – w tym ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać szeroką ofertę ubezpieczeń? Zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znajdujących się na terenie całego kraju.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.