Wybór formy opodatkowania dla podatnika rozpoczynającego własną działalność gospodarczą

Kontynuując cykl porad dla nowych przedsiębiorców przybliżymy tym razem zagadnienie dotyczące wyboru formy opodatkowania. Ten wybór jest konieczny na etapie rejestracji działalności, bo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, jak każdy inny, podlega opodatkowaniu.

Przy podejmowaniu decyzji związanej z założeniem działalności gospodarczej, warto dokładnie zastanowić się nad doborem formy opodatkowania. Formy opodatkowania właściwe dla działalności gospodarczej w branży ubezpieczeniowej, to zasady ogólne i podatek liniowy, dlatego im poświęciliśmy najwięcej uwagi.

  1. Zasady ogólne – podlegają im ci podatnicy, którzy nie dołączyli do wniosku CEIDG-1 PIT-u 16 lub nie złożyli we właściwym Urzędzie Skarbowym stosownego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania działalności (albo zadeklarowali chęć rozliczania się w formie podatku na zasadach ogólnych). Ta forma opodatkowania przyznawana jest z urzędu i jest jedną z najpopularniejszych form. Wysokość obciążenia podatkiem zależy od poziomu dochodów podatnika. Przepisy przewidują tutaj dwie stawki 18% do 85.000zł dochodu oraz 32% powyżej tej kwoty. Podatnicy, którzy wybrali skalę podatkową (czyli rozliczenie według zasad ogólnych), mogą korzystać ze wszystkich dostępnych przywilejów, takich jak rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, ulga na dzieci, Internet, rehabilitacyjna, odliczenie strat z lat ubiegłych i wiele innych. Oczywiście podatnicy mogą również odliczyć od dochodu składki zapłacone na ubezpieczenie społeczne oraz od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy wymiaru składki).
  2. Podatek liniowy – stanowi 19% podstawy obliczenia podatku i rozlicza się go na formularzu PIT-36L. Stała wysokość podatku jest jego największym plusem, bo niezależnie od tego, jaka działalność gospodarcza przynosi dochody, stawka podatku będzie zawsze taka sama. Dodatkowo, tak jak w przypadku zasad ogólnych – jeżeli nie osiągnie się żadnego przychodu, nic się nie płaci. Minusem jest to, że osoby rozliczające się za pomocą podatku liniowego nie mają tylu ulg – mogą odliczyć od dochodu jedynie stratę z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, w takiej samej wysokości, co osoby rozliczające się według skali podatkowej. Możliwe jest również odliczenie wpłat dokonanych na IKZE.

Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej i podatku liniowego również mają obowiązek do złożenia deklaracji rocznych. Powinni dokonać tego do 30 kwietnia. Przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową powinni złożyć w urzędzie PIT-36, a osoby na podatku liniowym – PIT-36L.

Należy pamiętać, że raz wybrana na początku forma opodatkowania jednoosobowej działalności, nie musi obowiązywać przez cały okres prowadzenia firmy. Zmiana formy opodatkowania jest możliwa raz w roku kalendarzowym. Zgodnie z nowymi wytycznymi od 2019r. można jej dokonać w terminie do:

  • 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo
  • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Każdy przedsiębiorca powinien dokonać wyboru najdogodniejszej formy opodatkowania, w oparciu o wnikliwą analizę swojej indywidualnej sytuacji.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.