Od czego zależy składka za ubezpieczenie samochodu? Poznaj elementy mające wpływ na cenę OC i AC

23 grudnia 2019

ciekawostki, majątek

Posiadanie ubezpieczenia samochodu to obowiązek każdego właściciela pojazdu. Powszechnie wiadomo, że na wysokość składki wpływa ilość zgromadzonych zniżek za bezszkodową jazdę, ale nie jest to jedyny warunek brany pod uwagę przy wyliczeniu końcowej ceny za ubezpieczenie. Istnieje wiele czynników, które będą dla ubezpieczyciela tak samo ważne, co historia ubezpieczenia kierowcy.

Towarzystwo ubezpieczeń nalicza składkę OC i AC adekwatnie do ponoszonego ryzyka ubezpieczeniowego, biorąc pod uwagę nie tylko możliwość wystąpienia szkody, ale również dodatkowe koszty związane z ochroną danego pojazdu.

Jednym z czynników warunkujących wysokość składki jest pojemność silnika. Przy większej pojemności auto może osiągnąć większą moc, a co za tym idzie, wzrasta wielkość potencjalnej szkody oraz ryzyko wystąpienia wypadku. Również inne dane techniczne wpływają na końcową cenę ubezpieczenia. Należą do nich takie parametry, jak marka, model, moc czy rok produkcji auta. Dane statystyczne zbierane przez firmy ubezpieczeniowe pozwalają na oszacowanie szkodowości pojazdów na podstawie ich parametrów i odpowiednią regulację końcowej ceny polisy. Stąd niektóre marki są uznawane za droższe od innych, a ich właściciele muszą liczyć się ze zwyżką składki.

Ubezpieczenia autocasco wymagają dokładniejszej analizy danych pod katem wystąpienia szkody. Podczas wyliczania składki istotne czynniki to m.in. wartość pojazdu, marka i model (a także koszty potencjalnej naprawy), ilość i rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz dodatkowe wyposażenie.

Warto zauważyć, że na wysokość ubezpieczenia komunikacyjnego, zarówno obowiązkowego OC, jak i dobrowolnego AC, wpływa bardzo dużo czynników zwiększających ryzyko ubezpieczeniowe, do których należą również:

  • stopień rozwoju gospodarczego (dynamika PKB),
  • stopa bezrobocia,
  • inflacja (indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych),
  • rozwój dróg,
  • rozwój motoryzacji (ilość pojazdów względem ilości mieszkańców),
  • bezpieczeństwo na drogach (liczba zdarzeń drogowych, skutki wypadków, ilość zdarzeń względem ilości mieszkańców),
  • struktura wiekowa sprawców szkód,
  • liczba skradzionych pojazdów (w ciągu roku),
  • zmiany w przepisach prawnych (prawo polskie oraz UE).

Składki OC i AC naliczane są przez ubezpieczycieli na podstawie indywidualnej oceny klienta i jego pojazdu. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe faworyzuje pewne grupy kierowców ze względu na doświadczenie i bezszkodowość lub wręcz przeciwnie – szacuje wysokie ryzyko w oparciu o młody wiek lub udział w kolizji. Nie sposób określić, jaką wysokość może mieć najniższa składka, która będzie odnosić się do wszystkich kierowców. Każdy z klientów ze względu na swoje indywidualne dane otrzymuje inną propozycję. Najlepszym sposobem na znalezienie dobrej oferty ubezpieczeniowej OC/AC jest porównywanie cen oraz wariantów ubezpieczenia w różnych towarzystwach.

Po więcej szczegółowych informacji oraz rzetelną pomoc w wyborze wariantów ubezpieczenia zapraszamy do placówek Domu Ubezpieczeniowego Spectrum.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.