Od czego zależy składka za ubezpieczenie samochodu? Poznaj elementy mające wpływ na cenę OC i AC

Posiadanie ubezpieczenia samochodu to obowiązek każdego właściciela pojazdu. Powszechnie wiadomo, że na wysokość składki wpływa ilość zgromadzonych zniżek za bezszkodową jazdę, ale nie jest to jedyny warunek brany pod uwagę przy wyliczeniu końcowej ceny za ubezpieczenie. Istnieje wiele czynników, które będą dla ubezpieczyciela tak samo ważne, co historia ubezpieczenia kierowcy.

Towarzystwo ubezpieczeń nalicza składkę OC i AC adekwatnie do ponoszonego ryzyka ubezpieczeniowego, biorąc pod uwagę nie tylko możliwość wystąpienia szkody, ale również dodatkowe koszty związane z ochroną danego pojazdu.

Jednym z czynników, warunkujących wysokość składki jest pojemność silnika. Przy większej pojemności auto może osiągnąć większą moc, a co za tym idzie wzrasta wówczas wielkość szkody oraz ryzyko wystąpienia wypadku. Również inne dane techniczne wpływają na końcową cenę ubezpieczenia. Należą do nich takie parametry jak marka, model, moc czy rok produkcji auta. Prowadzone dane statystyczne firm ubezpieczeniowych, pozwalają na oszacowanie szkodowości pojazdów na podstawie ich parametrów i odpowiednią regulację końcowej ceny polisy. Stąd na przykład niektóre marki są uznawane za droższe od innych, a ich właściciele muszą liczyć się ze zwyżką składki.

Ubezpieczenia auta w autocasco wymaga dokładniejszej analizy danych pod katem wystąpienia szkody. W przypadku AC ubezpieczyciel zobowiązuje się do naprawy lub zwrotu pełnej wartości ubezpieczonego samochodu. Podczas naliczania składki brane są pod uwagę m.in. wartość pojazdu, jego marka i model (pod katem kosztów naprawy i statystyk kradzieżowych), ilość i rodzaj zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz dodatkowe wyposażenie.

Warto zauważyć, że wpływ na wysokość ubezpieczenia komunikacyjnego, zarówno obowiązkowego OC jak i dobrowolnego AC, ma bardzo dużo czynników zwiększających ryzyko ubezpieczeniowe, do których należą również:

  • stopień rozwoju gospodarczego (dynamika PKB),
  • stopa bezrobocia,
  • inflacja (indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych),
  • rozwój dróg,
  • rozwój motoryzacji (ilość pojazdów względem ilości mieszkańców),
  • bezpieczeństwo na drogach (liczba zdarzeń drogowych, skutki wypadków, ilość zdarzeń względem ilości mieszkańców),
  • struktura wiekowa sprawców szkód,
  • liczba skradzionych pojazdów (w ciągu roku),
  • zmiany w przepisach prawnych (prawo polskie oraz UE).

Składki ubezpieczeniowe za OC i AC naliczane są przez ubezpieczycieli na podstawie indywidualnej oceny klienta i pojazdu. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe faworyzuje wybrane grupy kierowców lub wręcz odwrotnie szacuje ich wysokie ryzyko. Nie można określić najniższej składki, która będzie odnosić się do wszystkich kierowców. Każdy z klientów, ze względu na swoje indywidualne dane, otrzymuje inną składkę. Najlepszym sposobem na znalezienie dobrej oferty ubezpieczeniowej, zarówno OC jak i AC, jest porównywanie cen oraz wariantów ubezpieczenia w różnych towarzystwach.

Po więcej szczegółowych informacji oraz rzetelną pomoc w wyborze wariantów ubezpieczenia zapraszamy do placówek Domu Ubezpieczeniowego Spectrum.

Źródło:


Dodaj komentarz