Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym przeznaczone jest dla osób fizycznych, które chcą zabezpieczyć siebie i swoich bliskich na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim. Jak wskazuje sama nazwa, będziemy mieli z nim do czynienia w sytuacjach, w których staliśmy się sprawcą zdarzenia wywołującego szkodę innej osobie. Szkoda taka może przy tym obejmować zarówno mienie jak i zdrowie człowieka. Umowa ubezpieczenia obejmuje nie tylko nas samych, ale także współmałżonka lub partnera życiowego oraz dzieci, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym (wszystkie osoby bliskie ubezpieczającego, także niespokrewnione, wspólnie zamieszkujące).

Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych oferuje specjalne pakiety, dzięki którym ubezpieczając dom czy mieszkanie lub kupując polisę turystyczną można również dobrać sobie ryzyko OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym odpowiada min. za zdarzenia takie jak:

 • Zalanie mieszkania sąsiada z dołu na skutek pozostawienia odkręconych kranów lub uszkodzenia elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej.
 • Spowodowanie urazów innych osób w czasie uprawiania sportów takich jak np. jazda na nartach, gra w piłkę nożną czy koszykówkę.
 • Potrącenie pieszego lub zarysowanie auta podczas jazdy na rowerze.
 • Wybicie szyby czy spowodowanie innych zniszczeń przez dzieci grające w piłkę lub uczestniczące w innej zabawie.
 • Stłuczenie czy zniszczenie przedmiotów w sklepie, hotelu czy restauracji.
 • Ugryzienie lub ukąszenie przez zwierzęta domowe należące do ubezpieczającego, także egzotyczne np. węże, pająki a również przez psy rasy agresywnej.
 • Złamanie nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku (bardzo ważne w przypadku właścicieli domów).
 • Szkody wyrządzone przez pomoc domową, nawet zatrudnioną na podstawie umowy ustnej.
 • W związku z używaniem sprzętu pływającego np. wypożyczonego w czasie urlopu (łodzie wiosłowe, kajaki, rowery wodne, małe jachty).
 • Przez osoby sprawujące opiekę nad osobami starszymi lub dziećmi.
 • Szkody powstałe w trakcie budowy domu – właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości.
 • Podczas używania dronów i sterowanych modeli pojazdów wodnych.

Ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest bardzo szeroka. Może zdarzyć się wiele nieprzewidzianych sytuacji, zatem wykupienie polisy jest tak istotne, ponieważ uchroni nas od straty finansowej.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do oddziałów Domu Ubezpieczeniowego Spectrum.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.