Dzienny zasiłek L4 – innowacja w pakiecie tylko u nas!

9 listopada 2023

ciekawostki, SPECTRUM, ubezpieczenia

Zasiłek za tymczasową niezdolność do pracy w razie zwolnienia chorobowego to innowacja na rynku ubezpieczeniowym. Polisa w tym wariancie jest dostępna wyłącznie w Domu Ubezpieczeniowym Spectrum. Wyjaśniamy, jak działa tego typu ochrona.

Spis treści

Zasiłek L4 z ubezpieczenia – jak to działa?

Ubezpieczenia z kategorii NNW zazwyczaj oferują wsparcie w razie choroby, wypadku, pobytu w szpitalu czy innych określonych zdarzeń. Pakiet Na Wszelki Wypadek dostępny tylko w SPECTRUM idzie o krok dalej. Decydując się na zawarcie tej polisy, mamy możliwość rozszerzenia ochrony o świadczenie na podstawie zwolnienia L4.

Dzienny zasiłek za L4 możesz otrzymać:

 • w wyniku choroby, która została zdiagnozowana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia,
 • za każdy dzień po 7 pierwszych dniach, lub już od 1 dnia, jeśli przebywasz w szpitalu,
 • nawet do 90 dni przebywania na zwolnieniu.

Aby ubiegać się o zasiłek L4 z polisy, wystarczy zgłosić sprawę do ubezpieczyciela. Wymagana dokumentacja to jedynie:

 • Twoje oświadczenie potwierdzające, że nie wykonujesz pracy w okresie zwolnienia lekarskiego,
 • zwolnienie lekarskie na dany okres.

Warto pamiętać, że zasiłek L4 w ramach ubezpieczenia możemy otrzymać dopiero po upływie 30 dni karencji. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana m. in. przez HIV/AIDS, wady i choroby genetyczne/wrodzone oraz ich następstwa, zaburzenia zachowania, nerwice, uzależnienia, ciążę, poród i połóg, leczenie stomatologiczne, pobranie lub przeszczep narządów i badania z tym związane, operacje plastyczne i kosmetyczne, alkohol, substancje psychotropowe i psychoaktywne itp., eksperymenty i zabiegi medyczne poza kontrolą lekarza lub nieprzestrzeganie zaleceń medycznych; dyskopatię i choroby zwyrodnieniowo-przeciążeniowe kręgosłupa, choroby przewlekłe i nowotworowe zdiagnozowane przed zawarciem ubezpieczenia, a także niektóre aktywności fizyczne wysokiego ryzyka (np. alpinizm, rafting, freeskiing, wyczynowa jazda na BMX, rolkach czy deskorolkach, sporty lotnicze i inne wskazane w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia). W umowie znajduje się również zapis o utracie prawa do świadczenia, jeżeli zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z jego celem.

Co obejmuje pakiet Na Wszelki Wypadek?

Nowa odsłona ubezpieczenia Na Wszelki Wypadek obejmuje szeroki pakiet świadczeń, który możesz dopasować do swoich oczekiwań. Wybrany przez Ciebie wariant może zawierać m. in.:

 • ubezpieczenie w przypadku śmierci lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, udar mózgu lub zawał serca),
 • ubezpieczenie kosztów leczenia i rehabilitacji w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • świadczenie za pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
 • onkowsparcie (wypłata świadczenia i badania genetyczne w razie zachorowania na nowotwór złośliwy),
 • organizację i pokrycie kosztów eksperckiej opinii medycznej (z zakresu onkologii, kardiologii, kardiochirurgii, neurologii czy ortopedii),
 • ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania,
 • świadczenie za tymczasową niezdolność do pracy (zasiłek L4),
 • szeroki zakres assistance w zakresie zdrowia, opieki i aktywności (m.in. specjalistyczne telekonsultacje lub wizyty lekarskie, pomoc psychologa i prawnika, infolinia medyczna, dostarczenie leków czy sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dziećmi, transport medyczny, assistance rowerowy w razie awarii lub wypadku),
 • ubezpieczenie dziecka (wypłata świadczenia w razie m.in. pogryzienia przez zwierzęta, ataku padaczki, wstrząśnienia mózgu, pobytu w szpitalu w wyniku zatrucia pokarmowego lub porażenia prądem),
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania czynności życia codziennego).

Na Wszelki Wypadek – tylko w SPECTRUM

Pakiet Na Wszelki Wypadek obejmujący kompleksowe wsparcie w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku to wyjątkowy produkt stworzony wspólnie przez towarzystwo ubezpieczeniowe Wiener i Dom Ubezpieczeniowy Spectrum, dostępny wyłącznie u nas. Zadbaliśmy o to, aby wyróżniały go liczne zalety, np.:

 • ochrona 24/7 w Polsce i na całym świecie,
 • elastyczny zakres umożliwiający dopasowanie do potrzeb,
 • liczne rozszerzenia,
 • opcja ubezpieczenia osób bliskich (w tym dzieci),
 • możliwość wyboru sumy ubezpieczenia (jej wysokość stanowi limit odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela),
 • wypłata aż 150% sumy ubezpieczenia w razie śmierci w wypadku komunikacyjnym lub w wyniku wypadku przy pracy,
 • możliwość płatności w ratach,
 • roczny lub dwuletni okres ochrony (przy dwuletniej polisie suma ubezpieczenia obowiązuje osobno na każdy rok).

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia Na Wszelki Wypadek? Poznaj szczegóły oferty i przekonaj się, jaki wariant najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.