Jak działa klauzula alkoholowa w ubezpieczeniu turystycznym?

19 lipca 2023

ciekawostki, ubezpieczenia

Standardowe ubezpieczenie turystyczne nie obejmuje szkód doznanych pod wpływem alkoholu, jednak podczas urlopu zazwyczaj nie stronimy od procentowych napojów. Jeżeli chcemy bez wyrzutów sumienia napić się drinka albo piwo, a jednocześnie cieszyć się pełną ochroną z polisy, warto wybrać ubezpieczenie z klauzulą alkoholową.

Spis treści

Czym jest i jak działa klauzula alkoholowa?

Klauzula alkoholowa to rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego. Obejmuje szkody osobowe, do których doszło w czasie, gdy ubezpieczony korzystał z napojów wyskokowych. W takiej sytuacji ubezpieczenie z klauzulą alkoholową zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz świadczenia w ramach NNW.

Klauzula alkoholowa w warunkach ubezpieczenia

Ubezpieczyciele przyjmują różne warunki i kryteria dla klauzuli alkoholowej w ramach polisy turystycznej. Możemy to sprawdzić w OWU, czyli dokumencie zawierającym ogólne warunki ubezpieczenia.

W Allianz klauzula alkoholowa brzmi następująco:

Klauzula alkoholowa – jeśli opłacisz dodatkową składkę, możemy objąć ochroną szkody powstałe wskutek działania Ubezpieczonego w stanie pod wpływem alkoholu w ubezpieczeniach (…).

Według OWU Allianz Moja podróż, definicja tego stanu to:

Stan pod wpływem alkoholu – stan, w którym zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia 0,2 promila alkoholu lub więcej, lub zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza wynosi lub prowadzi do stężenia 0,1 mg lub więcej.

W UNIQA klauzula alkoholowa odwołuje się do obowiązujących przepisów:

Ochroną ubezpieczeniową Towarzystwa nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku: (…) znajdowania się Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, przekraczającym dopuszczalne normy spożycia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zażycia przez Ubezpieczonego narkotyków lub innych środków odurzających oraz leków niezaleconych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza.

W świetle prawa stan wskazujący na spożycie alkoholu dotyczy osób, u których stwierdzono zawartość alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 promila lub obecność alkoholu od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

Z kolei w polisie Generali klauzula alkoholowa nie jest ujęta wprost – za to alkohol nie jest obecny na liście substancji wykluczających odpowiedzialność ubezpieczyciela (warto też zauważyć, że Generali oferuje pełne wsparcie niezależnie od stanu trzeźwości ubezpieczonego, o ile można wykazać, że zażycie substancji nie miało wpływu na szkodę):

Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i koszty usług assistance: (…) spowodowane zdarzeniami powstałymi wskutek pozostawania pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzypisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z jego zaleceniem, chyba, że nie miało to wpływu na powstanie szkody.

Czego nie obejmuje klauzula alkoholowa?

Klauzula alkoholowa nie ma zastosowania w przypadkach takich, jak:

  • przekroczenie dopuszczonej normy spożycia alkoholu (o ile jest określona warunkach ubezpieczenia),
  • złamanie prawa pod wpływem alkoholu,
  • rażące niedbalstwo, w tym zignorowanie zasad bezpieczeństwa (więcej na temat rażącego niedbalstwa przeczytasz w tym artykule),
  • wyrządzenie szkody pod wpływem alkoholu (taka szkoda podchodzi pod ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, zaś klauzula alkoholowa dotyczy tylko ryzyk związanych ze zdrowiem i życiem).

Ile kosztuje ubezpieczenie z klauzulą alkoholową?

Ubezpieczyciele na różny sposób podchodzą do klauzuli alkoholowej w polisach turystycznych. W Allianz klauzula alkoholowa wymaga rozszerzenia umowy i dopłaty do składki. Z kolei w Generali klauzula alkoholowa jest standardowym elementem ubezpieczenia.

Chcesz sprawdzić, jak działa klauzula alkoholowa w danym ubezpieczeniu i porównać najkorzystniejsze oferty? Porozmawiaj z ekspertem, który reprezentuje ponad 30 towarzystw. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.