Kiedy nie działa ubezpieczenie OC p.p.m.?

19 grudnia 2023

biznes, ciekawostki, ubezpieczenia

Wyjaśniamy, czego nie obejmuje OC samochodu i w jakich sytuacjach ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Spis treści

Kiedy nie działa ubezpieczenie OC?

Każde ubezpieczenie ma katalog wyjątkowych sytuacji, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona, a nawet całkowicie zniesiona – są to tzw. wyłączenia. OC komunikacyjne również jest skonstruowane w taki sposób, aby w skrajnych przypadkach przenieść odpowiedzialność na sprawcę zdarzenia. Kiedy nie działa ubezpieczenie OC p.p.m.? Sprawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę w następujących sytuacjach:

 • prowadzenie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – warto pamiętać, że dotyczy do również leków poważnie wpływających na zdolności motoryczne,
 • ucieczka z miejsca zdarzenia,
 • umyślne spowodowanie szkody,
 • brak ważnego badania technicznego pojazdu (jeżeli jego stan miał związek ze szkodą),
 • brak uprawnień do kierowania pojazdem,
 • spowodowanie szkody samochodem posiadanym w wyniku przestępstwa (np. kradzieży).

Czego nie obejmuje OC samochodu?

Nie wszystkie wyłączenia OC komunikacyjnego wynikają bezpośrednio z nieprawidłowości dotyczących pojazdu lub zachowania sprawcy. Niektóre są związane np. ze skomplikowanymi okolicznościami szkody, takimi jak:

 • kwota odszkodowania przekraczająca sumę ubezpieczenia – to najczęściej występuje w szkodach masowych, kiedy sprawca odpowiada np. za kolizję z autobusem (a więc względem wszystkich poszkodowanych: właściciela pojazdu, kierowcy i pasażerów),
 • miejsce zdarzenia poza zakresem terytorialnym polisy – dotyczy szkód wyrządzonych za granicą (warto wiedzieć, gdzie potrzebne jest ubezpieczenie OC z Zieloną Kartą),
 • pojazdy uczestniczące w zdarzeniu mają tego samego właściciela – to rzadka sytuacja, która może wydarzyć się np. na firmowym parkingu,
 • utrata przedmiotów wartościowych (np. gotówka, biżuteria, papiery wartościowe, dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie) – odszkodowania od sprawcy w takich przypadkach można dochodzić tylko drogą cywilną,
 • uszkodzenie bagażu przewożonego za opłatą (np. towar, przesyłki kurierskie) – pokrycie takich szkód umożliwia OC przewoźnika,
 • skażenie środowiska w wyniku wycieku toksyn z pojazdu – dotyczy transportu substancji chemicznych i również podlega pod OC przewoźnika,
 • roszczenie właściciela użyczonego pojazdu względem kierowcy-sprawcy – jeżeli pojazd został pożyczony i doszło do szkody spowodowanej przez kierowcę użyczonego pojazdu, właściciel nie ma statusu poszkodowanego i nie może dochodzić odszkodowania od kierowcy-sprawcy za uszkodzenie swojego pojazdu.

Odmowa wypłaty odszkodowania z OC sprawcy – odwołanie i kolejne kroki

Co robić, gdy nastąpi odmowa wypłaty odszkodowania z OC sprawcy?

 • Odwołanie do ubezpieczyciela – to pierwszy krok, aby rozwiązać zaistniały problem. Jeżeli odmowa jest Twoim zdaniem bezpodstawna, należy przedstawić świadczące o tym dowody. Ubezpieczyciel po ponownym rozpatrzeniu sprawy może zmienić decyzję.
 • Wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego – jeżeli ubezpieczyciel negatywnie rozpatrzył odwołanie, ale wciąż masz silne przekonanie o swojej racji, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego, który przyjrzy się sprawie i wyda istotną opinię.
 • Polubowne rozwiązanie sporu – po odmownej decyzji ubezpieczyciela w sprawie odwołania możesz też skierować sprawę do mediacji (uzyskanie opinii Rzecznika Finansowego nie jest do tego konieczne).
 • Postępowanie sądowe – jeżeli zawiodą rozwiązania odwoławcze i polubowne, ostatecznym środkiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

Chcesz porozmawiać o ubezpieczeniach? Skorzystaj z pomocy eksperta, który reprezentuje ponad 30 towarzystw. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.