Na co zwrócić uwagę zawierając ubezpieczenie nieruchomości pod kredyt?

Dlaczego bank wymaga od nas ubezpieczenia?

W przypadku kiedy zdecydujemy się na zakup mieszkania czy domu, bank będzie wymagał od nas zabezpieczeń, w postaci ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości. Takie ubezpieczenie ma na celu ochronę nie tylko interesów banku, ale również kredytobiorcy. W sytuacji wystąpienia szkody (takiej jak np. powódź, huragan, pożar), która spowoduje, iż cały dom ulegnie zniszczeniu, ubezpieczony nie będziemy musiał spłacać kredytu za budynek, który już nie istnieje. Świadczenie wypłacone w takiej sytuacji przez towarzystwo ubezpieczeniowe, pokryje kwotę kredytu.

Warto również pamiętać, aby ubezpieczyć dom zgodnie z jego rzeczywistą wartością, wówczas jeśli suma ubezpieczenia na polisie przekracza kwotę należną dla banku, to różnicę otrzyma kredytobiorca. Zaniżenie wartości mieszkania lub domu pod kredyt, jest jednoznaczne z niższą składką za polisę, jednak jeśli dojdzie do całkowitej szkody, suma ubezpieczenia może nie wystarczyć na pokrycie całości strat.

Cesja ubezpieczenia nieruchomości na bank – o czym trzeba wiedzieć?

Oprócz spełnienia warunków banku, co do odpowiedniego zakresu polisy, kredytobiorca będzie musiał dokonać cesji ubezpieczenia na bank. To oznacza, że w razie szkody kwotę odszkodowania otrzyma bank, a nie właściciel pomimo tego, że to on opłaca składkę ubezpieczenia. Cesja wygasa wtedy, gdy kończy się okres ubezpieczenia. Wykupując ubezpieczenie na kolejny rok, trzeba pamiętać o powtórnym uwzględnieniu cesji.

Czy wystarczy ubezpieczyć tylko mury?

Towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowują propozycje gotowych ofert ubezpieczeń nieruchomości pod kredyt. Zazwyczaj zakres ochrony takiej oferty jest wąski, obejmuje wyłącznie to, czego wymaga bank. Tak naprawdę do uzyskania kredytu wystarczy ochrona samych murów (bez elementów stałych i ruchomości), jednak biorąc pod uwagę własne bezpieczeństwo i spokój, należałoby pomyśleć o rozszerzeniu zakresu ochrony. W dodatkowym zakresie ubezpieczenia mogą znaleźć się oprócz zdarzeń losowych, również takie ryzyka jak: kradzież z włamaniem, przepięcia czy dewastacja. Warto zabezpieczyć swoje ruchomości domowe, stałe elementy (zabudowę w kuchni, wannę, kabinę prysznicową) oraz przedmioty szklane. Wówczas będzie to kompleksowa ochrona majątku.

Ubezpieczenie nieruchomości z cesją na bank można rozszerzyć również o OC w życiu prywatnym. Gwarantuje to ubezpieczonemu wsparcie finansowe podczas wyrządzenia szkody osobie trzeciej. W sytuacji kiedy nastąpi np. awaria pralki, która spowoduje duże straty nie tylko w ubezpieczonym mieszkaniu, ale również u sąsiada, całość kosztów pokryje polisa.

Po więcej szczegółów zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znajdujących się na terenie całego kraju.

Źródło:

 


Dodaj komentarz