Na co zwrócić uwagę, zawierając ubezpieczenie nieruchomości pod kredyt?

Dlaczego bank wymaga od nas ubezpieczenia?

W przypadku, kiedy zdecydujemy się na zakup mieszkania czy domu, bank będzie wymagał od nas zabezpieczenia w postaci polisy obejmującej kredytowaną nieruchomość. Takie ubezpieczenie ma na celu ochronę nie tylko interesów banku, ale również kredytobiorcy. W sytuacji wystąpienia szkody (takiej jak np. powódź, huragan, pożar) która spowoduje całkowite zniszczenie nieruchomości, ubezpieczony nie będzie musiał spłacać kredytu za budynek, który już nie istnieje. Świadczenie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe w takiej sytuacji pokryje kwotę kredytu.

Warto również pamiętać, aby ubezpieczyć dom zgodnie z jego rzeczywistą wartością. Jeżeli suma ubezpieczenia na polisie przekracza kwotę należną dla banku, to różnicę otrzyma kredytobiorca. Zaniżenie wartości mieszkania lub domu pod kredyt jest jednoznaczne z niższą składką za polisę, jednak jeśli dojdzie do całkowitej szkody, suma ubezpieczenia może nie wystarczyć na pokrycie całości strat.

Cesja ubezpieczenia nieruchomości na bank – o czym trzeba wiedzieć?

Oprócz spełnienia warunków banku co do odpowiedniego zakresu polisy, kredytobiorca będzie musiał dokonać cesji ubezpieczenia na bank. To oznacza, że w razie szkody kwotę odszkodowania otrzyma bank, a nie właściciel pomimo tego, że to on opłaca składkę ubezpieczenia. Cesja wygasa wtedy, gdy kończy się okres ubezpieczenia. Wykupując ubezpieczenie na kolejny rok, trzeba pamiętać o powtórnym uwzględnieniu cesji.

Czy wystarczy ubezpieczyć tylko mury?

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają liczne propozycje gotowych ofert ubezpieczeń nieruchomości pod kredyt. Podstawowy zakres ochrony jest wąski i obejmuje wyłącznie to, czego wymaga bank. Tak naprawdę do uzyskania kredytu wystarczy ochrona samych murów (bez elementów stałych i ruchomości), jednak biorąc pod uwagę własny komfort, warto pomyśleć o rozszerzeniu ochrony. W dodatkowym zakresie ubezpieczenia mogą znaleźć się oprócz zdarzeń losowych również takie ryzyka, jak kradzież z włamaniem, przepięcia czy dewastacja. Warto zabezpieczyć swoje ruchomości domowe, stałe elementy (np. zabudowę w kuchni, wannę, kabinę prysznicową) oraz przedmioty szklane. Wówczas będzie to kompleksowa ochrona majątku.

Ubezpieczenie nieruchomości z cesją na bank można rozszerzyć również o OC w życiu prywatnym. Takie rozwiązanie gwarantuje ubezpieczonemu wsparcie finansowe w razie nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. W sytuacji, kiedy nastąpi np. awaria pralki, która spowoduje zalanie nie tylko w ubezpieczonym mieszkaniu, ale również u sąsiada, całość kosztów pokryje polisa.

Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać ofertę? Zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znajdujących się na terenie całego kraju.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.