Najważniejsze zmiany w ubezpieczeniu „Generali z myślą o podróży”

Ubezpieczenie podróżne w Generali, to jedno z najlepszych tego rodzaju ubezpieczeń na rynku. Firma ponownie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów, przedstawiając następujący pakiet nowych rozwiązań:

  • już w podstawowym zakresie ubezpieczenia, występuje odpowiedzialność za koszty leczenia zaostrzenia choroby przewlekłej do 100% sumy ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że Generali nie pyta czy ubezpieczony choruje przewlekle, tylko przyjmuje odpowiedzialność;
  • od 2 kwietnia 2020 roku Generali pokrywa koszty leczenia i usług assistance za granicą, również w przypadku zachorowania na Covid-19;
  • w podstawowym zakresie ubezpieczenia podróży krajowej Generali odpowiada również za zdarzenia, które mają miejsce na terytorium Polski oraz w odległości do 50 km od granicy. Jeśli więc ubezpieczony zboczy z trasy i przekroczy granicę lub świadomie wybierze trasy biegnące częściowo poza granicami Polski (w pasie do 50 km), nadal będzie chroniony;
  • w odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, zostają włączone szkody wyrządzone przez modele latające, latawce czy drony do 1 kilograma;
  • teraz wszystkie przyczyny, umożliwiające rekompensatę strat finansowych poniesionych z tytułu odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowania biletów lotniczych lub noclegów, są wspólne. Dodatkowo świadczenie zostanie wypłacone w przypadku kradzieży pojazdu, będącego własnością ubezpieczonego oraz rozpoczęcia przez niego nowej pracy, w czasie trwania podróży (pracodawca wyznaczył termin rozpoczęcia pracy w trakcie podróży ubezpieczonego, mającego status osoby bezrobotnej);
  • w zakresie moto assistance istnieje możliwość ubezpieczenia kampera. Zgodnie z definicją tego pojazdu – dopuszczalne jest ubezpieczenie kampera o masie całkowitej nie większej niż 3,5 t., którego ubezpieczony jest właścicielem lub współwłaścicielem albo jeśli pojazd ten został wynajęty na terenie Polski;
  • włączenie do zakresu ochrony udziału własnego w wynajętym samochodzie (w tym w kamperze, który został wypożyczony na terenie RP), w sytuacji szkód niepowodujących unieruchomienia pojazdu (tzw. „szkód parkingowych”), do równowartości 2 000 zł.

W celu poznania pełnego zakresu ubezpieczenia podróży zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM, dostępnych na terenie całego kraju.

Źródło:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.