Poradnik dla Przedsiębiorcy – Na co zwrócić uwagę przy wyborze instytucji obsługującej PPK?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215), wyboru firmy zarządzającej PPK dokonuje przedsiębiorca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Jeżeli na miesiąc przed upływem ostatecznego terminu wyboru nie uda się osiągnąć porozumienia, odpowiedzialność za wybór spoczywa na pracodawcy.

Jaki podmiot może obsługiwać PPK naszej firmy?

Katalog instytucji uprawnionych określa wspomniana wcześniej ustawa i mogą być to tylko i wyłącznie Zakłady Ubezpieczeń, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwa Emerytalne. Podmioty te jednak muszą spełniać określone warunki:

  • kapitał własny, a w przypadku Zakładów Ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25mln zł, w tym co najmniej 10mln zł w środkach płynnych, rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego;
  • zarządzać co najmniej ośmioma funduszami zdefiniowanej daty utworzonymi właśnie dla celów PPK, spełniającymi wymogi określone w ustawie o PPK;
  • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letnie doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Gdzie znaleźć instytucję finansową oferującą zarządzanie PPK?

Wykaz podmiotów jest dostępny na stronie: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html wraz ze szczegółami oferty oraz danymi kontaktowymi. Wszystkich niezbędnych na temat PPK informacji, można uzyskać również od Doradców DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM na terenie całego kraju, do których kontach znajduje się pod adresem: https://dus.net.pl/#znajdz-nas

Jakie kryteria wziąć pod uwagę przy wyborze firmy zarządzającej?

  • doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami,
  • wiarygodność potwierdzoną oceną agencji ratingowych,
  • koszty zarządzania,
  • system informatyczny powiązany z systemem kadrowo-płacowym pracodawcy,
  • oferowane wsparcie przy wdrożeniu i obsłudze PPK,
  • dodatkowe produkty oferowane w ramach PPK.

Masz więcej pytań? Chciałbyś poznać szczegóły w rozmowie z ekspertem od PPK? Zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM na terenie całego kraju.

Źródło:


Jeden komentarz do “Poradnik dla Przedsiębiorcy – Na co zwrócić uwagę przy wyborze instytucji obsługującej PPK?


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.