Rezerwujesz wakacje? Koniecznie poznaj ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu

Nieprzewidziane odwołanie wymarzonych wakacji, szczególnie w dobie pandemii, może zaskoczyć każdego kto planuje wycieczkę. Na całe szczęście w tych niepewnych czasach firma Allianz oferuje unikalne rozwiązanie, którym jest możliwość ubezpieczenia (w wariancie od wszystkich ryzyk) kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji lub kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie.

Polisa może zostać zawarta jeśli:

 • do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni, ale nie później niż w ciągu 168 godzin od daty potwierdzonej rezerwacji wyjazdu i wpłaty całości kwoty lub zaliczki,
 • do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni – ubezpieczenie może zostać zawarte tylko w dniu rezerwacji wyjazdu i wpłaty całości kwoty lub zaliczki.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • Imprezy turystyczne oraz noclegi (hotele, apartamenty, mieszkania wakacyjne);
 • Bilety (lotnicze, promowe, autokarowe).

Ubezpieczony uzyska zwrot 80% z powodu każdego udokumentowanego i nie leżącego po swojej stronie zdarzenia, które wyłącza możliwość wyjazdu lub 100% poniesionych kosztów z następujących powodów:

 • nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego, w tym również wskutek choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono epidemię lub pandemię (w szczególności COVID-19),
 • nagłe zachorowanie członka rodziny ubezpieczonego (innego niż współmałżonek oraz dziecko ubezpieczonego), w tym również wskutek choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono epidemię lub pandemię (w szczególności COVID-19), wymagające natychmiastowej hospitalizacji;
 • komplikacje związane z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, skutkujące co najmniej 7 dniową hospitalizacją lub przedwczesnym porodem;
 • nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej;
 • nieszczęśliwy wypadek członka rodziny ubezpieczonego (innego niż współmałżonek oraz dziecko ubezpieczonego) skutkujący natychmiastową hospitalizacją;
 • objęcia ubezpieczonego kwarantanną, która zgodnie z zaświadczeniem wystawionym przez uprawniony do tego podmiot nie zakończy się do daty rozpoczęcia wyjazdu;
 • śmierć ubezpieczonego lub członka rodziny ubezpieczonego;
 • zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, bezwzględnie wymagające jego obecności w okresie planowanego wyjazdu;
 • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej) w okresie maks. 7 dni przed wyjazdem;
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiącego własność ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju w okresie do 15 dni przed wyjazdem;
 • kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego w okresie do 15 dni przed wyjazdem;
 • wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez ubezpieczonego w okresie wyjazdu lub w okresie 60 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia wyjazdu, pod warunkiem, że w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy;
 • wypadku komunikacyjnego pojazdu należącego do ubezpieczonego, który powoduje konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności ubezpieczonego w kraju zamieszkania;
 • braku tolerancji ubezpieczonego na szczepienia ochronne przed jego podróżą do kraju, w którym są one wymagane;
 • zwolnienia ubezpieczonego z pracy przez pracodawcę po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia udokumentowanego zaświadczeniem pracodawcy;
 • zakończenia procedury adopcji dziecka;
 • otrzymania przez ubezpieczonego dokumentu potwierdzającego zakwalifikowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Po więcej szczegółów zapraszamy do placówek DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znajdujących się na terenie całego kraju.

Źródło:

 • Portale dla agentów Allianz


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.