Ubezpieczenia mieszkaniowe AXA “Twoje miejsce”

Polisa mieszkaniowa w AXA Ubezpieczenia to kompleksowe ubezpieczenie domu i mieszkania.

 1. Ubezpieczenie mieszkania/ domu

Ubezpieczenie w formule All Risk lub od zdarzeń losowych wymienionych w OWU.

Co ubezpieczamy?

   • Kradzież z włamaniem.
   • Przypadkowe rozbicie szyb i elementów szklanych.
   • Koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody.
   • Szkody mrozowe.
   • Przepięcia bez względu na przyczynę.
   • Przedmioty wartościowe.
   • Ubezpieczenie mienia w garażu/piwnicy (np. roweru).
   • Dewastacja.
   • Materiały i narzędzia budowlane – dla domów w budowie(stan surowy zamknięty).

Formuła All Risk przewiduje dodatkowo m.in.:

   • Zniszczenie na skutek graffiti.
   • Zniszczenie na skutek graffiti.
   • Kradzież roślinności ogrodowej, mienia z posesji, tarasu, balkonu, elementów zewnętrznych ogrodzenia, elementów garażu lub budynku gospodarczego.
   • Szkody mrozowe w instalacjach zewnętrznych i elementach konstrukcyjnych.
   • Szkody wynikające z rażącego niedbalstwa (szczegóły w OWU).
 1. Assistance Domowy

Naprawy po awarii urządzeń gospodarstwa domowego – bez względu na wiek urządzenia, max 3 razy w ciągu roku polisowego.

 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym

Zakres terytorialny wg wyboru: wskazane miejsce ubezpieczenia, Polska, Europa, Świat.

   • OC Standard – ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone innym osobom m.in. takie jak szkody wyrządzone przez dzieci, zwierzęta, podczas używania roweru.
   • OC Premium – zakres rozszerzony o sporty motorowodne, jazdę konną, wyczynowe uprawianie sportów, a także szkody spowodowane przez drony o wadze do 5 kg.
   • OC inwestycji – przy ubezpieczeniu domu w budowie.
   • OC najemcy – wynajmujący mieszkanie nie musi martwić się o szkody spowodowane przez najemcę sąsiadom.

Poniżej znajduje się pełny materiał informacyjny.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.