Ubezpieczenie maszyn rolniczych – wszystko, co warto wiedzieć o agrocasco

23 lutego 2022

ciekawostki, majątek, rolne

Agrocasco (znane również jako agro-casco itp.) należy do dobrowolnych ubezpieczeń dla rolnika. Zadaniem tego rodzaju polisy jest zabezpieczenie budżetu gospodarstwa przed kosztami naprawy lub wymiany maszyn, które uległy uszkodzeniu na skutek losowych zdarzeń. Co może objąć polisa agrocasco i jak ochrona działa w praktyce?

Spis treści

Czym jest agrocasco?

Polisa agrocasco umożliwia kompleksowe ubezpieczenie maszyn rolniczych na wypadek uszkodzenia w wyniku różnych zdarzeń losowych, które są wskazane w umowie. To dodatkowe ubezpieczenie, które w wielu aspektach bywa porównywane do samochodowego autocasco. W razie szkody, która powstała z przyczyn niezależnych od nas, będziemy mogli liczyć na pomoc ubezpieczyciela, który pokryje koszty związane z przywróceniem maszyny do stanu sprzed szkody.

Agrocasco jest dobrowolne – to oznacza, że jego zakup nie jest obowiązkowy, tak jak w przypadku OC rolnika czy ubezpieczenia upraw. Warto jednak zapewnić gospodarstwu, jego mieszkańcom, pracownikom oraz całemu wyposażeniu najlepszą możliwą ochronę, gdyż szkody bardzo często generują olbrzymie koszty i potrafią zniweczyć wieloletni wysiłek. Więcej na temat obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń dla rolników w ofercie SPECTRUM możesz przeczytać w tym artykule.

Agrocasco – przedmiot i zakres ochrony

Ubezpieczenie maszyn rolniczych może objąć sprzęt w własnym napędem, bez napędu, a także innego rodzaju urządzenia, takie jak:

 • ciągniki,
 • przyczepy,
 • ładowarki,
 • kombajny,
 • sieczkarnie,
 • narzędzia i agregaty uprawowe,
 • siewniki i sadzarki,
 • opryskiwacze, rozsiewacze i rozrzutniki,
 • kosiarki,
 • prasy,
 • wozy paszowe,
 • sortownice,
 • kultywatory,
 • glebogryzarki,
 • i wiele innych maszyn.

Zakres ochrony obejmującej wskazane maszyny może być różny w zależności od wariantu polisy. Najczęściej zawiera szkody powstałe w wyniku:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • huraganu,
 • gradu,
 • deszczu nawalnego,
 • dymu i sadzy,
 • przepięcia,
 • zalania,
 • powodzi,
 • lawiny,
 • spływania wód po zboczach,
 • trzęsienia, osunięcia czy zapadania się ziemi,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • huku ponaddźwiękowego,
 • naporu śniegu,
 • uderzenia pojazdu,
 • awarii w wyniku przedostania się ciała obcego,
 • kradzieży.

Warto zwrócić uwagę, że w ramach agrocasco funkcjonować mogą umowy dodatkowe, czyli rozszerzenia, które zapewniają jeszcze szerszą ochronę. Przykłady takich umów to:

 • NNW – to ubezpieczenie od trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków, które powstały w związku z użytkowaniem ubezpieczonej maszyny rolniczej;
 • OC z tytułu usług międzysąsiedzkich – ubezpieczenie może objąć szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności związanych z działalnością rolniczą;
 • ochrona prawna – w ramach tego ubezpieczenia można skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika (ubezpieczyciel organizuje wizytę i pokrywa jej koszty);
 • szyby – dzięki temu rozszerzeniu możliwa jest sprawna naprawa szyb w maszynach rolniczych bez zwyżki w składce agrocasco.

Dlaczego warto mieć agrocasco?

Niezależnie od tego, jak duże jest gospodarstwo, koszty jego wyposażenia i utrzymania są bardzo wysokie. Mowa w szczególności o maszynach, które są niezbędne w nowoczesnym, zmodernizowanym rolnictwie. Zapewniają one nie tylko przyspieszenie pracy i większą wygodę dla rolnika, ale też precyzję i w dalszej perspektywie – możliwość osiągnięcia urodzajniejszego urobku.

Zakup maszyn rolniczych to ogromna inwestycja, nawet jeżeli korzystamy z dofinansowania. Wartość sprzętu nie sprowadza się jednak wyłącznie do jego ceny i poniesionego kosztu – stanowi o tym również aspekt użytkowy. Dyspozycyjne, prawidłowo działające maszyny to nieodzowny warunek terminowego przeprowadzenia prac gospodarskich.

Uszkodzenie maszyny (niezależnie od przyczyny) ma zatem konsekwencje na dwóch płaszczyznach: konieczność naprawy sprzętu lub zakupu nowego może być dużym ciosem dla budżetu gospodarstwa, co więcej, wyłączona z użytku maszyna może opóźnić, utrudnić lub nawet uniemożliwić wykonanie zaplanowanych prac.

Polisa agrocasco pozwala szybko rozwiązać problem bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Sprawna wypłata odszkodowania umożliwia naprawę lub zakup maszyny i kontynuowanie pracy z jak najmniejszym opóźnieniem. Co więcej, nie cierpi na tym budżet rolnika, ponieważ koszty pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe. To główne powody, dla których warto skorzystać z ubezpieczenia maszyn rolniczych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze agrocasco?

Na rynku dostępne są liczne warianty ubezpieczenia maszyn rolniczych w formule standardowej, all risk, a także z rozszerzeniami. O czym warto pamiętać podczas poszukiwania najlepszego rozwiązania dla swojego gospodarstwa?

 • Suma ubezpieczenia – to maksymalna wysokość odszkodowania, które ubezpieczyciel może wypłacić w ramach tej polisy. Warto wybrać taką sumę ubezpieczenia, która odpowiada wartości ujętych w polisie maszyn – dzięki temu w razie szkody całkowitej (np. na skutek dużego pożaru) otrzymamy odszkodowanie wystarczające na zakup nowego sprzętu.
 • OWU – czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. To dokument zawierający informacje o tym, co może być przedmiotem danego ubezpieczenia i za jakie zdarzenia losowe otrzymamy odszkodowanie. Warto upewnić się, czy katalog zdarzeń zawiera wszystkie sytuacje, których się obawiamy. OWU informuje również o warunkach stawianych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, np. w kwestii zabezpieczeń antykradzieżowych, jeżeli maszyna jest ubezpieczana od kradzieży.
 • Rozszerzenia i pakiety – dobre ubezpieczenie powinno być dopasowane do naszych potrzeb. Umowy dodatkowe (czyli rozszerzenia) często zapewniają znacznie większą ochronę przy stosunkowo niewielkiej dopłacie do rocznej składki. Polisy można również zawierać w pakietach z innymi ubezpieczeniami, np. rolniczymi, na dom czy samochód. W ten sposób mamy szansę otrzymać rabat na składkę.

Chcesz poznać dostępne na rynku rozwiązania? Skorzystaj z pomocy eksperta, który porówna oferty wszystkich wiodących towarzystw ubezpieczeniowych i odpowie na wszystkie Twoje pytania. Sprawdź mapę placówek i wybierz Doradcę Klienta w swojej okolicy!

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.