Co rolnik musi, a co powinien ubezpieczyć ?

17 grudnia 2018

ciekawostki

Co rolnik musi , a co powinien ubezpieczyć ?

Z obowiązujących przepisów wynika, że każdy rolnik ma obowiązek posiadać polisę OC oraz ubezpieczenie budynków rolniczych. Tymczasem każde gospodarstwo rolne narażone jest na cały szereg szkód, jak chociażby pożary, zalania, nieszczęśliwe wypadki czy choroby zwierząt hodowlanych. Warto zatem, aby jego właściciel pomyślał nie tylko o obligatoryjnych polisach, ale również o dodatkowym zabezpieczeniu zdrowia, życia i mienia. Zakres ochrony gwarantowanej przez obligatoryjne ubezpieczenia, które musi posiadać każde gospodarstwo rolne, w wielu przypadkach okazuje się niewystarczający. Dlatego też coraz częściej rolnicy decydują się na rozszerzenie dobrowolnej ochrony. To krok, który zasługuje na zdecydowaną aprobatę. Głównymi atutami dodatkowej ochrony są przede wszystkim kompleksowość i elastyczność. Gospodarstwo rolne, które decyduje się na suplementarne ubezpieczenie, powinno dokładnie przyjrzeć się warunkom i zakresowi wybieranej polisy. W ten właśnie sposób zyska pewność, że dany produkt jest jak najlepiej dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

Rolnictwo jest jednym z sektorów, w których wciąż odnotowuje się dużą liczbę wypadków. W 2016 roku zgłoszono do KRUS-u ponad 19 tys. wypadków przy pracy, które miały miejsce w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Z tych samych danych wynika, że tylko w I kwartale 2017 roku doszło do 5166 zdarzeń wypadkowych, czyli o 507 (10,9 proc.) więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Znacząco wzrosła również liczba wypadków śmiertelnych (83 zgony). Winna jest często zła organizacja miejsca pracy, niewłaściwe obsługiwanie maszyn, nieostrożność, czy zmęczenie. Każdy rolnik musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Chroni ono nie tylko rolnika, ale również osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie oraz inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym. Jeżeli pracownik lub inna osoba trzecia ucierpiała z winy rolnika lub w wyniku jego zaniedbania – ubezpieczyciel pokryje odszkodowanie.

Wypłata świadczenia należy się zarówno osobom zatrudnionym na umowę o pracę, jak i tym pracującym w oparciu o umowę o dzieło, zlecenie lub ustną, jak np. pomoc sąsiedzka.

A co w przypadku, gdy z winy pracownika, to rolnik ulegnie wypadkowi? Wtedy także może liczyć na odszkodowanie, pod warunkiem, że będzie ono obejmować roszczenia związane wyłącznie z uszkodzeniem ciała. Niestety, są sytuacje, w których obowiązkowe ubezpieczenie OC nie zadziała – np. wtedy, gdy szkoda jest związana z czynnościami życia prywatnego a nie z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub jest związana z działalnością agroturystyczną. Decydując się na dodatkowe ubezpieczenie warto rozszerzyć je o ubezpieczenie NNW, które chroni rolnika oraz osoby bliskie 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu i działa nie tylko w Polsce, ale również w Europie.

Poza OC rolników posiadacz gospodarstwa rolnego – w myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 – musi zawrzeć również umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W tym przypadku również mamy do czynienia ze sporymi ograniczeniami – polisa obejmuje tylko część majątku z ograniczoną liczbą zdarzeń losowych. Okazuje się, że nie pokryje ona strat będących wynikiem huraganu o sile niższej niż 24 m/s, przepięcia, zalania, dewastacji, działania dymu i sadzy, szkód spowodowanych upadkiem drzewa lub uderzenia pojazdu w budynek rolniczy. Nie ochroni też mienia znajdującego się wewnątrz budynków, a przede wszystkim maszyn rolniczych, urządzeń rolniczych, plonów i zwierząt gospodarskich. Każdy rolnik może rozszerzyć swoją ochronę. Decyzję o wyborze umowy ubezpieczenia powinna jednak poprzedzić analiza naszych potrzeb i oczekiwań związanych z zakresem ochrony. Najlepszym rozwiązaniem są kompleksowe oferty, takie jak pakiet ubezpieczeń rolnych , który umożliwia dobór ochrony, zgodnie z charakterem i potrzebami posiadanego gospodarstwa. Przy wzroście składki (średnio o około 25 proc.) można ubezpieczyć się przed 22 zdarzeniami losowymi. Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są chronione m.in. przed: ogniem, huraganem, powodzią, podtopieniem, deszczem nawalnym, opadami śniegu itd. Polisę można rozszerzyć także o ryzyko dewastacji, kradzieży (nie tylko ruchomości domowych, urządzeń lub narzędzi, ale też stałych elementów budynku), przepięć (szkód elektrycznych), pęknięć lub stłuczeń szyb. Ponadto, warto objąć ochroną narzędzia, maszyny rolnicze oraz w przypadku prowadzenia hodowli – również zwierzęta.
Rolnicy coraz częściej korzystają z ubezpieczeń dobrowolnych. Sytuacja ekonomiczna rolników poprawia się, a ich świadomość ubezpieczeniowa rośnie. To właśnie dlatego zaczynają traktować je jak inwestycję, a nie koszt. Z naszej analizy wynika, że najbardziej popularne ubezpieczenia to ubezpieczenie mienia, rzadziej wybierane jest ubezpieczenie NNW, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym czy ubezpieczenie maszyn rolniczych. Warto pamiętać, że ubezpieczenie obowiązkowe budynków nie obejmuje chociażby uszkodzeń w wyniku uderzenia pojazdu czy naporu śniegu bez ograniczeń. W ubezpieczeniu obowiązkowym nie wszystkie elementy budynku są ubezpieczone np. armatura sanitarna czy meble w zabudowie. Zniszczenie lub uszkodzenie maszyny rolniczej czy narzędzi używanych w codziennej pracy na roli może generować wysokie straty. Coraz więcej osób chce uniknąć sytuacji, w której uszkodzenie sprzętów może wstrzymać pracę całego gospodarstwa oraz spowodować problemy. Przy obowiązkowym ubezpieczeniu bardzo duże znaczenie mają okoliczności, w których doszło do szkody. Odszkodowanie z polisy jest należne, o ile szkoda była związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego, a rolnik jest zobowiązany do odszkodowania. Co to oznacza? Jeśli wyrządzona komuś krzywda dotyczy sfery prywatnej i nie miała żadnego związku z posiadaniem czy prowadzeniem gospodarstwa rolnego – ubezpieczenie obowiązkowe tu nie zadziała. Warto zainwestować w dobrowolną polisę, która ochroni nas przed skutkami odpowiedzialności cywilnej związanej ze sferą życia prywatnego. Jeżeli gospodarstwo rolne wspieramy dodatkowo świadczeniem usługi agroturystycznej, warto pomyśleć o rozszerzeniu ochrony o agroturystykę w gospodarstwie rolnym.   


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.