Ubezpieczenie bagażu lotniczego – co obejmuje i jak działa?

12 grudnia 2022

ciekawostki, ubezpieczenia

Zagubienie, kradzież lub uszkodzenie bagażu to częste problemy pasażerów linii lotniczych. Jak działa ubezpieczenie bagażu o co warto o nim wiedzieć? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z ochroną bagażu w ramach polisy turystycznej.

Spis treści

Ubezpieczenie bagażu lotniczego – dlaczego warto?

Czasowy brak dostępu do bagażu lub nawet jego całkowita utrata może znacznie wpłynąć na jakość podróży i pokrzyżować plany. Powoduje też stres i materialne niedogodności, a często również konieczność spożytkowania niemałej sumy na zakup odzieży, akcesoriów czy niezbędnych sprzętów.

Nawet najstaranniejsze przygotowanie i oznakowanie nie zagwarantuje całkowitego bezpieczeństwa bagażu, który wciąż może być narażony np. na niedopatrzenie przewoźnika lub okazjonalną kradzież. Aby nie zostać samemu z problemem i dosłownie pustymi rękami, warto wybrać polisę turystyczną, która zawiera ubezpieczenie bagażu. Co obejmuje tego typu ochrona?

Ubezpieczenie bagażu – co obejmuje?

W podróży może przytrafić się wiele sytuacji, m. in. opóźnienie lub kradzież bagażu, a także uszkodzona walizka. Ubezpieczenie może zapewnić wypłatę odszkodowania w tych sytuacjach:

  • opóźnienie bagażu – jeżeli w wyniku opóźnienia bagażu konieczny będzie zakup np. odzieży na zmianę czy akcesoriów higienicznych, wystarczy zachować paragon, aby móc ubiegać się o zwrot kosztów od ubezpieczyciela (warto pamiętać, że limit sumy ubezpieczenia na tego typu wydatki wynosi zazwyczaj ok. tysiąc złotych);
  • kradzież bagażu – ubezpieczenie obejmuje kradzież z m. in. przechowalni, hotelu czy zamkniętego samochodu;
  • zniszczenie bagażu w wyniku niewłaściwej obsługi przewoźnika oraz sytuacji losowych (np. pożar);
  • utrata bagażu w wyniku rozboju, wypadku lub nagłego pogorszenia zdrowia.

Ubezpieczenie bagażu lotniczego – o czym warto pamiętać?

Wybierając wariant ochrony bagażu, warto zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) – mogą dotyczyć one zarówno sytuacji, w których towarzystwo nie poniesie odpowiedzialności za szkodę, jak i kategorii przedmiotów, które nie będą objęte ubezpieczeniem (np. przedmioty kolekcjonerskie lub nośniki danych). Duże znaczenie ma również dobór sumy ubezpieczenia – stanowi ona górny limit wysokości odszkodowania. Niezależnie od poniesionych strat i kosztów, nie otrzymamy więcej, niż wynosi zadeklarowana w naszej umowie z towarzystwem suma ubezpieczenia.

Aby uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia bagażu, podczas podróży trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach:

  • Podróżny jest zobowiązany do ochrony swojego bagażu – dotyczy to przechowywania pod nadzorem oraz transportu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa (odstępstwa od należytej staranności ubezpieczyciel może potraktować jako rażące niedbalstwo).
  • Podróżny powinien posiadać pokwitowania związane z przechowywaniem bagażu przez firmy przewozowe, przechowalnie, hotele i inne podmioty obsługujące.
  • Bagaż może być pozostawiony w bagażniku samochodowym, o ile pojazd jest zamknięty i zaparkowany w odpowiednim miejscu.
  • W razie utraty bagażu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (np. policję). Sporządzony przez funkcjonariuszy protokół będzie niezbędny podczas zgłoszenia szkody.
  • W razie utraty bagażu na skutek nagłego wypadku lub zasłabnięcia, należy zebrać dokumentację medyczną potwierdzającą zajście.

Bezpieczna podróż – odkryj SPECTRUM rozwiązań

Dobra polisa turystyczna to gwarancja udanej podróży i skutecznego wsparcia w razie problemów. Zakres ochrony możesz dopasować do swoich oczekiwań, np. wybierając sumę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, korzystając z pakietu usług assistance czy zabezpieczając się na wypadek przypadkowego wyrządzenia szkody w hotelu lub względem osób trzecich. Warto również rozważyć ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu, które zadziała, gdy poważny powód zmusi Cię do przerwania wycieczki lub całkowitego jej odwołania.

Szukasz ubezpieczenia turystycznego, które zapewni Ci kompleksową ochronę w korzystnej cenie? Zapytaj eksperta, który reprezentuje ponad 30 towarzystw. W Domu Ubezpieczeniowym Spectrum porównasz dostępne oferty i uzyskasz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Odwiedź biuro lub zadzwoń – Doradcę Klienta znajdziesz na mapie placówek lub za pomocą bezpłatnej aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.