Ubezpieczenie na życie dla rodziny – zrób prezent swoim bliskim!

Ubezpieczenie na życie dla rodziny to rozwiązanie dla każdego, kto troszczy się o swoich bliskich i chce zapewnić im wsparcie na największych życiowych zakrętach. W ramach tego poradnika wyjaśniamy, czym jest ubezpieczenie na życie rodzinne, jak działa i o czym warto pamiętać, szukając odpowiedniego wariantu.

Spis treści

Czym jest ubezpieczenie na życie dla rodziny?

Jeżeli chcesz zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich, skutecznym sposobem jest indywidualne ubezpieczenie na życie. Rodzinne pakiety są skonstruowane w taki sposób, aby ochrona obejmowała również najbliższych ubezpieczonego, np. współmałżonka lub partnera, dzieci, rodziców czy teściów. Stopień pokrewieństwa i ilość osób, które może objąć polisa rodzinna, są wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Podstawowym zadaniem ubezpieczenia na życie dla rodziny jest wsparcie finansowe, gdy kogoś zabraknie. Polisa rodzinna może też zapewniać świadczenia w innych sytuacjach, takich jak nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba czy urodzenie dziecka. Kompleksowe ubezpieczenie członków rodziny może objąć też dodatkowe ryzyka i usługi, np. medyczny assistance. Dobrze dobrana polisa zabezpieczy byt całej rodziny i zapewni skuteczne wsparcie w wielu trudnych sytuacjach życiowych.

Ubezpieczenie rodzinne na życie – zakres ochrony

Polisa rodzinna może być zbudowana w różny sposób – zależnie od ilości członków rodziny i katalogu zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Oto lista najpopularniejszych ryzyk i często oferowanych rozszerzeń:

 • śmierć ubezpieczonego,
 • poważne zachorowanie,
 • wykrycie nowotworu,
 • trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • uraz w wyniku nieszczęśliwego wypadku niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • dzienne świadczenie szpitalne,
 • niezdolność do pracy zarobkowej w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu medycznego potrzebnego do leczenia po nieszczęśliwym wypadku,
 • pokrycie kosztów przepisanych lekarstw,
 • assistance medyczny,
 • assistance pogrzebowy,
 • przejście operacji,
 • pobyt dziecka w szpitalu,
 • śmierć współmałżonka lub partnera ubezpieczonego,
 • śmierć rodzica,
 • śmierć teścia,
 • urodzenie dziecka.

Polisa rodzinna – suma ubezpieczenia

Zdrowie i życie to bezcenne wartości, których nie da się wyrazić żadnymi pieniędzmi. Jednak stojąc przed wyborem polisy, musimy zdecydować, na jaką kwotę chcemy ubezpieczyć siebie i swoja rodzinę. Warto pamiętać, że suma ubezpieczenia stanowi granicę odpowiedzialności towarzystwa – to maksymalna kwota, którą ubezpieczyciel wypłaci uposażonym w razie Twojej śmierci lub Tobie w przypadku poważnego zachorowania. Wartość pozostałych świadczeń określonych w umowie zwykle rośnie proporcjonalnie do sumy ubezpieczenia.

Jeżeli zastanawiasz się, jaką sumę ubezpieczenia wybrać i szukasz dodatkowych informacji, sprawdź nasz poradnik poświęcony temu zagadnieniu.

Rodzinne ubezpieczenie na życie – karencja i wyłączenia

Ubezpieczenie rodzinne na życie zapewnia skuteczne wsparcie w różnych sytuacjach, jednak w uzasadnionych przypadkach towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia. Wyłączenia zawsze są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), dlatego warto dokładnie sprawdzić polisę przed podpisaniem umowy. Zazwyczaj ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli doszło do samobójstwa lub samookaleczenia, a także utraty zdrowia bądź życia na skutek korzystania z alkoholu i innych używek.

Istotnym pojęciem w przypadku ubezpieczeń na życie jest również karencja – czyli czas od podpisania umowy do rozpoczęcia ochrony od danego ryzyka. Zazwyczaj trwa ona kilka miesięcy (np. w przypadku urodzenia dziecka – 9 miesięcy, zaś dla operacji chirurgicznej – ok. 3 miesiące). Jeżeli zastanawiasz się, czym jest karencja i dlaczego jest stosowana, więcej dowiesz się z tego artykułu.

Ubezpieczenie na życie – rodzinne pakiety w SPECTRUM

Chcesz wybrać najlepsze ubezpieczenie członków rodziny? Sprawdź oferty dostępne w Domu Ubezpieczeniowym Spectrum! Nasi eksperci pomogą Ci porównać pakiety proponowane przez wszystkie wiodące towarzystwa w Polsce i odpowiedzą na wszelkie pytania. Odwiedź biuro lub zadzwoń – na mapie placówek znajdziesz Doradcę Klienta w swojej okolicy.

Źródła:

 


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.Czat z Doradcą Spectrum

Witaj w Spectrum!

Aby rozpocząć rozmowę z Doradcą,

prosimy o podanie danych kontaktowych.