Co pokrywa ubezpieczenie OC samochodu?

7 października 2022

ciekawostki, ubezpieczenia

Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2021 roku ubezpieczyciele zlikwidowali 1 067 890 szkód z OC komunikacyjnego, a wartość odszkodowań wyniosła aż 9,3 mld zł. Duże liczby robią wrażenie, ale w rzeczywistości mówią niewiele – co się pod nimi kryje? Na co przeznaczane są środki wypłacane w ramach likwidacji szkody z OC sprawcy zdarzenia drogowego? Wyjaśniamy!

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Odpowiada za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. OC zabezpiecza kierowcę przed finansowymi następstwami wyrządzonej szkody, której dokonał względem osób trzecich. Polisa OC p.p.m. obejmuje zdarzenia, które są następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, a także śmierci, uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia.

Jakie zdarzenia pokrywa ubezpieczenie OC p.p.m.?

 • naprawa uszkodzonego pojazdu (lub innego rodzaju mienia) przy szkodzie częściowej lub odszkodowanie za szkodę całkowitą,
 • wynajęcie auta zastępczego na cały czas naprawy,
 • koszt badania technicznego po naprawie uszkodzonego pojazdu,
 • holowanie i płatnego parkingu uszkodzonego pojazdu,
 • tłumaczenia koniecznych dokumentów,
 • nocleg dla osób poszkodowanych, jeśli jest on uzasadniony,
 • leczenia, rehabilitacji, opieki, renty, także dożywotniej,
 • zadośćuczynienie za cierpienia i krzywdy własne w przypadku ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia albo śmierci osoby bliskiej,
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby bliskiej,
 • zwrot korzyści majątkowych utraconych w wyniku niezdolności do pracy spowodowanej zdarzeniem.

Polisę OC możemy rozszerzyć o m. in.:

 • autocasco – ubezpieczenie pojazdu na wypadek kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia, niezależnie od przyczyny (np. nieostrożność kierowcy, działanie osób trzecich, upadek drzewa lub powódź),
 • ubezpieczenie szyb – naprawa lub wymiana uszkodzonej szyby czołowej, bocznej lub tylnej,
 • ubezpieczenie NNW SPECTRUM – ubezpieczenie dla każdego uczestnika ruchu drogowego (np. kierowca pojazdu, pieszy, rowerzysta) w sytuacji nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym,
 • assistance – pomoc dla kierowcy oraz pasażerów w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń na drodze, takich jak np. wypadek lub awaria.

Najtańszą polisę OC możesz zawrzeć zdalnie lub stacjonarnie w Domu Ubezpieczeniowym Spectrum. Sprawdź kalkulator AC/OC lub skontaktuj się z Doradcą Klienta – znajdziesz go na mapie placówek lub za pomocą bezpłatnej aplikacji ubezpieczeniowej SPECTRUM mobile.

Źródła:


Dodaj komentarz

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, Imię, adres e-mail w celu obsługi przesłanego komentarza do artykułu umieszczonego na stronie internetowej, opublikowania go, udzielenia odpowiedzi lub kontakt związany z obsługą zamieszczonego komentarza.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas pozostawania artykułu na stronie internetowej.